Nieuws

Gezondheidszorg in onderwijstijd

vrijdag 22 november 2019 | Veilig en vitaal werken

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben een factsheet uitgebracht over het verlenen van gezondheidszorg in onderwijstijd. In verband met de zorgplicht vanuit passend onderwijs blijft dit thema in het voortgezet onderwijs actueel.

Als een leerling op regelmatige basis gezondheidszorg nodig heeft onder schooltijd, is het belangrijk dat ouders, leerlingen en school goede structurele afspraken maken en zo nodig vastleggen hoe deze zorg wordt geregeld. In de factsheet is een voorzet gemaakt hoe de school, de ouders en de leerling en/of professionele zorgverlener samen deze afspraken kunnen maken. Ook komt aan de orde wie waar verantwoordelijk voor is en wie volgens de wet gezondheidszorg mag verlenen. Deze factsheet vervangt de Factsheet diabeteszorg in het primair onderwijs van december 2015.

Bekijk de factsheet Gezondheidszorg in onderwijstijd  

VO-Signaal: Medicijnverstrekking en medisch handelen op school
Over dit thema heeft Voion al eerder de uitgave ‘VO-Signaal: Medicijnverstrekking en Medisch handelen op school’ uitgegeven. Hierin worden de verschillende vormen van medisch handelen toegelicht en wordt uitgelegd hoe het met de aansprakelijkheid zit. Zo raden sociale partners in het voortgezet onderwijs af om medische handelingen te laten uitvoeren door een medewerker als privépersoon omdat dan sprake is van een fictieve constructie (de medewerker krijgt tijdens werktijd toestemming om als privépersoon handelingen te verrichten) waarbij de werknemer zelf het aansprakelijkheidsrisico draagt.  
Ook biedt dit VO-Signaal scholen handvatten en tips om aan de slag te gaan met het beleid rondom dit thema.

Bekijk het VO-Signaal: Medicijnverstrekking en medisch handelen op school