GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Grootste deel vo-werknemers ook in 2021 tevreden met hun baan

woensdag 15 juni 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt

Uit de analyse van de NEA - Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden – voor het voortgezet onderwijs blijkt dat 82,7% van de werknemers in het vo (zeer) tevreden is met hun baan. Ondanks deze grote baantevredenheid, komen burn-out klachten in het vo vaker voor dan in de andere sectoren in Nederland (25,5% versus 17,0%). Een grote meerderheid van de werknemers (66,0%) vindt dan ook dat er aanvullende maatregelen tegen werkdruk nodig zijn in het vo, onder docenten is dit percentage zelfs 73,0%.

De NEA - Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden - is een van de grootste periodieke onderzoeken naar de arbeidssituatie van werknemers in Nederland, uitgevoerd door TNO. De reguliere NEA doet verslag van de bevindingen over alle sectoren in Nederland. Sinds 2018 laat het ministerie van OCW de steekproef voor het po en vo uitbreiden zodat een representatief beeld van deze sub-sectoren gegeven kan worden. De NEA informeert onder andere naar (tevredenheid over) de kwaliteit van de arbeid. Ook worden vragen gesteld over gezondheid, employability, mobiliteit en doorwerkleeftijd.

In het rapport ‘NEA 2021 Tabellen sector onderwijs’ (TNO, mei 2022) worden de resultaten van de vo-sector afgezet tegen andere (onderwijs)sectoren en gepresenteerd op een tijdlijn van 2018 tot en met 2021. Binnen de vo-sector worden verschillende functies met elkaar vergeleken. Met deze resultaten ontstaat een goed beeld hoe het met werknemers in het vo is gesteld.

Wij hebben de resultaten uit de vo-sector op een aantal thema’s uit de NEA, naar functiegroep, in een factsheet uitgelicht.

Bekijk ook: