Detail Sfeer

Nieuws

Handreiking regionale samenwerking op personeelsgebied geactualiseerd

woensdag 10 november 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Vo-scholen werken in de regio steeds meer samen op personeelsgebied. Tijd om de bestaande handreiking Regionale samenwerking op personeelsgebied, 'Regionaal samenwerken is de moeite waard' te actualiseren. Deze handreiking helpt schoolbesturen keuzes te maken en in actie te komen om arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken. Hoe kan samenwerking daar een oplossing voor bieden?

Voor wie?
De handreiking is niet alleen interessant voor schoolbesturen die starten met regionale samenwerking. Ook schoolorganisaties die al een tijd met elkaar samenwerken kunnen nieuwe ideeën uit deze handreiking halen. Daarnaast kunt u met behulp van deze handreiking uw samenwerkingsbeleid evalueren, aanpassen en/of een volgende stap zetten naar een verdergaande vorm van samenwerking.

Basisvoorwaarden en vormen van samenwerking
In deze nieuwe versie van de handreiking beschrijven we de basisvoorwaarden voor een goede regionale samenwerking en laten we zien hoe deze samenwerking op verschillende manieren verstevigd kan worden van basis naar een gemiddelde vorm (HR-servicepunt) of zelfs tot een intensieve vorm (regionaal mobiliteitscentrum).  

De handreiking beschrijft hoe u de samenwerking met andere scholen (juridisch) kunt inrichten en uitbouwen, wat de financiële gevolgen zijn en tegen welke belemmeringen u aan zou kunnen lopen. De handreiking schetst hoe u  de werkgelegenheid in de regio kunt behouden, hoe u medewerkers en GMR tijdig betrekt en wat de gevolgen voor medewerkers zijn van de verschillende vormen.

Geactualiseerde overeenkomsten en statuten
In de handreiking vindt u bovendien de aan de laatste wet- en regelgeving aangepaste voorbeelden van overeenkomsten en statuten. Deze kunt u als Word-document downloaden en gebruiken.

Waarom regionaal samenwerken op personeelsgebied?
Door met andere besturen samen te werken op personeelsgebied kunnen scholen 'taaie' vraagstukken op de onderwijsarbeidsmarkt die niet zelfstandig of zelfstandig minder effectief kunnen worden opgelost, aanpakken. Personeelstekorten en -overschotten zijn hier voorbeelden van.

Download de handreiking Regionale samenwerking op personeelsgebied 2021.