GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

In gesprek met Voion over interne wendbaarheid en flexibiliteit

dinsdag 5 oktober 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt

Heeft uw schoolbestuur, bovenbestuurlijke samenwerking of regio (innovatieve) ideeën om de wendbaarheid en flexibiliteit van de organisatie en het team te vergroten op het gebied van arbeidsverhoudingen en/of de (interne) arbeidsmarkt? Denk bijvoorbeeld aan het anders organiseren van werk, het creëren van nieuwe loopbaanpaden, samenvoegen van functies of regionaal/bovenschools benoemingsbeleid. Dan gaan wij graag vrijblijvend het gesprek met u aan om een duidelijker beeld te krijgen van waar uw schoolbestuur, samenwerking of regio behoefte aan heeft.

Begin 2020 concludeerde de Commissie Regulering van Werk, onder voorzitterschap van Hans Borstlap, in haar eindrapport ‘In wat voor land willen wij werken?’ dat de huidige arbeidsmarkt niet goed is ingericht voor de toekomstige behoeften en omstandigheden van de samenleving. Een van de aanbevelingen is dat organisaties wendbaarder en flexibeler moeten zijn, zodat zij in staat zijn ontwikkelingen en veranderingen op de arbeidsmarkt intern te kunnen opvangen.

Voion gaat daarom een aantal innovatieve pilots faciliteren, die gericht zijn op het vergroten van die wendbaarheid en flexibiliteit binnen het schoolbestuur, samenwerkingsverband en/of regio. Om meer duidelijkheid te krijgen over de behoefte van scholen op deze thema’s gaan wij graag het gesprek met u aan.

Bent u schoolbestuurder, leidinggevende, HR-adviseur, mr-lid of projectleider en wilt u meedenken en/of op termijn participeren in een dergelijke pilot? Laat dan via het formulier uw contactgegevens achter. Dan nemen wij contact met u op voor een online (groeps)gesprek.