Detail Sfeer

Nieuws

Inzicht in kosten zij-instroom

woensdag 15 september 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt

Welke kosten maken scholen voor een zij-instroomtraject? En hoe wordt de tegemoetkoming in de kosten in de vorm van subsidie benut? Om antwoord te krijgen op deze en andere vragen vraagt het ministerie van OCW scholen om een korte vragenlijst in te vullen. Doet uw school mee? Dan ontvangt u een compacte rapportage met benchmark die inzicht biedt in uw situatie.

Zij-instromers in het beroep
Schoolbesturen kunnen voor zij-instromers met een geschiktheidsverklaring bij DUO een subsidie aanvragen van maximaal 20.000 euro voor een tegemoetkoming in de kosten van de scholing en begeleiding van een zij-instromer.

Onderzoek naar investeringen zij-instroomtraject
Het ministerie van OCW wil ook in de toekomst zij-instroom stimuleren en denkt daarom samen met scholen, na over een duurzame invulling van het zij-instroomtraject. Daarom brengt ResearchNed, in opdracht van OCW, in kaart hoeveel tijd en geld scholen, lerarenopleidingen en zij-instromers investeren in deze route naar het leraarschap. Het onderzoek richt zich op de zij-instromers die meteen voor de klas staan en voor wie het aanvragen van de subsidie voor zij-instromers mogelijk is.

Vragenlijst
Het ministerie van OCW stelt het zeer op prijs als u mee wilt doen aan het onderzoek door een korte vragenlijst in te vullen. Deelnemende scholen ontvangen een compact onderzoekverslag met een benchmark waarin hun school wordt vergeleken met de rest van de sector, en een overzicht van de eigen kosten. 

Wilt u meedoen als schoolbestuur, zij-instromer, mentor, P&O- of HR-afdeling? Stuur dan een e-mail aan de projectleider van dit onderzoek.

Zie ook: