GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Kamerbrief Lerarenstrategie

vrijdag 8 juli 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt

Het lerarentekort is groot en wordt iedere dag groter. In een kamerbrief schrijven onderwijsministers Dennis Wiersma (primair en voortgezet onderwijs) en Robbert Dijkgraaf (mbo en hoger onderwijs) aan de Tweede Kamer dat een andere aanpak nodig is.

Meer landelijke sturing door de overheid is nodig en naast de focus op tekorten in het primair onderwijs moet er meer aandacht komen voor tekorten in het voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, mbo en voor schoolleiders in het po. Regionale samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen wordt verder versterkt en er komt meer zicht op actuele tekorten.

Meer leraren opleiden
Maatregelen die goed werken, worden uitgebreid. Beide ministers zetten in op:

 • Een aantrekkelijk beroep, onder andere door meer loon en minder werkdruk
  In het Onderwijsakkoord zijn afspraken over deze onderwerpen gemaakt en er wordt structureel 1,5 miljard euro beschikbaar gesteld.
 • Meer zij-instroom.
  Lerarenopleidingen gaan beter inspelen op de kennis en kunde die zij-instromers vaak al hebben, zodat ze meer dan nu een opleiding op maat krijgen. Mensen die vanuit een ander beroep leraar willen worden krijgen daar meer geld voor. Daarnaast komt er meer geld om onderwijsassistenten tot leraar op te leiden.
 • Betere en persoonlijkere studiekeuzevoorlichting
  Met als doel om de instroom van studenten naar lerarenopleidingen te vergroten.
 • Betere regionale samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen en lerarenopleidingen onderling.
 • Meer uren werken.
  Bekeken wordt hoe leraren gestimuleerd kunnen worden meer uren te werken, bijvoorbeeld door een bonus op meer uren of voltijds werken, en hoe belemmeringen daarvoor weggenomen kunnen worden. Van schoolbesturen wordt gevraagd meer flexibiliteit in werkuren aan te bieden, zodat leraren bijvoorbeeld hun kinderen naar school kunnen brengen.

Onorthodoxe maatregelen
Met deze maatregelen verwachten beide ministers flinke stappen te zetten, maar er is meer nodig om dit urgente probleem echt aan te pakken. Daarom willen de ministers een maatschappelijke discussie starten over onorthodoxe maatregelen, door gesprekken in het land en via sociale media.

Bekostigingsprikkels
Is het wenselijk om andere financiƫle prikkels te introduceren? Momenteel beconcurreren lerarenopleidingen elkaar en de huidige bekostiging van scholen is geen stimulans om samen het lerarentekort in de regio op te lossen. De ministers willen verkennen of het wenselijk is om andere financiƫle prikkels in het primair en voortgezet onderwijs te introduceren, al dan niet tijdelijk of regionaal gebonden.

Bestuur en toezicht
Schoolbesturen moeten zorgen voor goede begeleiding van starters, ontwikkelmogelijkheden en aantrekkelijke contracten. Dit gaat nog niet overal goed en daarom komen er wettelijke eisen voor goed personeelsbeleid.

Samen zorgen voor de beste leraren
De vraag is of wij in Nederland, aanvullend op de stappen die komende periode worden gezet in de scholen en bij de lerarenopleidingen, nog hogere eisen willen stellen aan het beroep en de opleiding, zodat het vak aantrekkelijker wordt. We moeten daarbij goed kijken wat dit betekent voor het lerarentekort, voor de korte en de lange termijn.

De organisatie van de school
Wat zijn ondersteunende functies in de school en hoe kunnen deze worden ingevuld, zodat de leraar zich kan concentreren op lesgeven?

De komende periode zal het kabinet een aantal succesvolle acties doorzetten en uitbreiden, maar ook andere maatregelen en een centrale aanpak voorbereiden.

De opbouw van de Kamerbrief Lerarenstrategie is als volgt:

 1. Wat hebben we allemaal gedaan- Reflectie op het lerarenbeleid en de maatregelen en inzet op krapte tot nu toe
 2. Wat is er meer nodig- Landelijke strategie, intensiveren en versnellen;
 3. Welke onorthodoxe maatregelen moeten op tafel- Grotere vraagstukken en uitdagingen.

Download de Kamerbrief Lerarenstrategie en bijlagen.

Bijlagen