Nieuws

Kamerbrief over aanbevelingen aanpak lerarentekort

woensdag 8 juli 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt

Het advies ‘Samen sterk voor elk kind’ van Merel van Vroonhoven laat zien dat er een speciale taskforce nodig is, die landelijk regie neemt en het wegwerken van het lerarentekort intensiveert. De vrijblijvendheid moet uit de (regionale) samenwerking in het onderwijs. De ministers Slob en Van Engelshoven informeren de Tweede Kamer over de aanbevelingen van mevrouw van Vroonhoven, onafhankelijk aanjager voor de aanpak van het lerarentekort.

Mevrouw van Vroonhoven is zelf zij-instromer en liet zich omscholen van voorzitter van Autoriteit Financiële Markten tot leraar basisonderwijs. Zij geeft aan dat de betrokkenheid van de beroepsgroep zelf, de leraren, cruciaal is. Zij worden onvoldoende meegenomen, terwijl ze dagelijks de pijn ervaren van de tekorten en juist een grote rol kunnen spelen bij het oplossen ervan. Tevens dienen lerarenopleidingen de behoefte en ervaring van (zij-)instromers centraal te stellen, in plaats van hun eigen aanbod.

Er is veel in gang gezet afgelopen jaar en het animo voor het leraarschap groeit, maar om het lerarentekort succesvol aan te pakken is fors meer nodig. Dit kan gerealiseerd worden door een onderwijsveld gedragen visie en aanpak. Maar ook door echte cijfers en feiten, die nu ontbreken. De taskforce zal zich ook richten op de bestrijding van de uitstroom en het sluipende tekort aan schoolleiders.

Lees het rapport ‘Samen sterk voor elk kind’ van Merel van Vroonhoven of download de ‘Kamerbrief over aanbevelingen mevrouw Van Vroonhoven over aanpak lerarentekort’ >>