GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Koppeltraject Begeleiding startende leraren: leren van experts en ervaren scholen

dinsdag 5 oktober 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt

Dit schooljaar gaat het koppeltraject ‘Begeleiding startende leraren’ van start. De VO-raad koppelt in dit traject scholen met een ondersteuningsvraag aan een koppelpartner met verstand van zaken. Denk hierbij aan een onderzoeker, schoolopleider of een schoolleider. Ondersteuningsvragen kunnen betrekking hebben op verschillende thema’s gericht op startende leraren zoals; het inrichten van een inductietraject, het verlagen van werkdruk of strategisch personeelsbeleid.

De afgelopen jaren heeft een aantal scholen zich sterk ontwikkeld op de begeleiding van startende leraren. Deze scholen kunnen aangemerkt worden als voorlopers. Buiten dat is er veel kennis en ervaring opgedaan in het landelijke BSL-traject door hogescholen en universiteiten. Om het leren van en met elkaar te stimuleren en faciliteren is er het koppeltraject van de VO-raad.

Hoe werkt het koppeltraject?
De VO-raad koppelt scholen met een ondersteuningsvraag aan een ervaren koppelpartner. Deze experts uit andere scholen of van kennisinstituten geven advies en feedback en helpen bij de ontwikkeling van de begeleiding van startende leraren. Op basis van de ondersteuningsvraag zoekt de VO-raad een koppelpartner met de juiste expertise in huis. In overleg met de deelnemer en koppelpartner wordt gekeken naar de vorm van de ondersteuning, zowel praktisch als inhoudelijk.

Wat kan uw school verwachten van het koppeltraject?
In een koppeltraject wordt door een ervaren koppelpartner in totaal acht uur ondersteuning geboden. Voorbeelden van ondersteuning zijn: (online) overleggen met de school, het aansluiten bij sessies of het redigeren van documenten. Ook zal er tussentijds contact zijn via e-mail of telefoon. Het koppeltraject loopt voor de duur van het moment van koppeling tot einde van het jaar 2022.

Wilt u meer informatie over het koppeltraject? Ga dan naar de website van de VO-raad.

Bron: VO-raad