Nieuws

Krachtige starters

woensdag 6 juni 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt | Loopbaan en professionalisering | Algemeen Voion

Startende docenten die het onderwijs binnen een paar jaar voor gezien houden. Het komt regelmatig voor. De voornaamste oorzaak? De grote overgang van lerarenopleiding naar de start als docent. Met het project ‘Krachtige starters’ willen het Nuborgh College, het Greijdanus College en de lerarenopleiding van Hogeschool Windesheim hier verandering in brengen.

Het doel van het project ‘Krachtige starters’ is om van studenten/startende docenten krachtiger persoonlijkheden te maken en zo de uitval in de eerste jaren met 50% terug te dringen. Daarvoor is een driejarig programma opgezet met gerichte begeleiding, intervisie en coaching. Daarnaast is er veel aandacht voor psycho-educatie. Die is vooral gericht op zelfinzicht en persoonlijkheidsontwikkeling: wie ben ik, wat zijn mijn ambities, hoe ga ik om met lastige situaties in de klas en met groepsdynamiek, etc. Daarmee krijgen de kandidaten ook concrete handvatten die ze in dagelijkse praktijk kunnen toepassen.

Werken aan persoonlijkheidsontwikkeling
“Zelfs na een LIO-stage én met een uitgebreid begeleidingstraject op school, is de praktijkschok voor veel startende docenten groot”, aldus Jan Klein, bestuurder van het Nuborgh College. “Zo’n dertig procent van de starters verlaat binnen enkele jaren het onderwijs. Dat is zonde. Wij denken dat meer aandacht voor persoonlijkheidsvorming en zelfinzicht ervoor zorgt dat de startende docenten steviger in hun schoenen staan en makkelijker hun draai kunnen vinden op school. Ze hebben namelijk meer inzicht in hoe ze op allerlei (werk-)situaties reageren en kunnen deze beter plaatsen.”

Start in LIO-fase
Zowel Greijdanus als het Nuborgh College hadden al eigen begeleidingsprogramma’s (ofwel ‘inductieprogramma’s’) op hun scholen. Deze bestaan onder andere uit coaching door ervaren docenten, intervisie en beeldcoaching. Deze begeleidingsprogramma's worden geïntegreerd én er wordt een module rondom psyche en gedrag aan toegevoegd. Samen gaan deze onderdelen het programma ‘Krachtige starters’ vormen. Jan Klein: “Het programma begint in het laatste studiejaar van de lerarenopleiding (LIO-fase). Zo kunnen we al vroegtijdig een stevige basis leggen. Daarna, als de nieuwbakken docenten aan de slag gaan in een van onze scholen, loopt het programma nog twee jaar door. Daarbij bouwen we de intensiteit langzaam af. Komend schooljaar starten we met een pilot met een kleine groep studenten. Het gewenste eindresultaat? Goede docenten met een krachtige persoonlijkheid, die met plezier blijven werken in het onderwijs.”

Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs
Het project ‘Krachtige starters’ ontvangt cofinanciering vanuit de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van Voion. De regeling is bedoeld voor goede, regionaal georiënteerde initiatieven die samenwerking in de aanpak van arbeidsmarktvraagstukken bevorderen. De eerste acht projecten zijn toegekend in april 2018 en lopen tot einde schooljaar 2018/2019.