Detail Sfeer

Nieuws

Levensloopregeling eindigt dit jaar

dinsdag 21 september 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt

Sinds 1 januari 2012 is de levensloopregeling al niet meer beschikbaar voor nieuwe deelnemers. Voor bestaande deelnemers gold een overgangsrecht. Wel is het nog steeds mogelijk om de waarde op te nemen of om te zetten.

Levensloopregeling opnemen of omzetten
Tot en met 31 oktober 2021 is het mogelijk om de waarde van de levensloopaanspraak op te nemen. Dit kan door het laten uitbetalen van de waarde van de levensloopaanspraak via de (ex-)werkgever. Daarnaast is het mogelijk de waarde om te zetten in een pensioenregeling.

Hebben werknemers op 1 november 2021 nog een levenslooptegoed bij de levensloopinstelling (bank, verzekeraar of beleggingsinstelling)? Dan zal deze instelling dit tegoed eind 2021 aan de werknemer uitkeren. Voor de belastingen hanteert de belastingdienst voor iedereen dezelfde uitkeringsdatum: 1 november 2021.

Geen gevolgen voor pensioenopbouw
Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst heeft bepaald dat als een werknemer in het verleden afspraken heeft gemaakt om tot en met 31 december 2021 levensloopverlof op te nemen, dat geen gevolgen hoeft te hebben voor de pensioenopbouw.

Werknemers kunnen in overleg met hun werkgever aanvullend afspreken dat zij de maanden november en december 2021 onbetaald verlof opnemen. Met de uitbetaling van het restant van levenslooptegoed (voor november en december op het fictieve genietingsmoment) kunnen zij deze periode van onbetaald verlof overbruggen. De periode van onbetaald verlof over de maanden november en december 2021 kan in deze situatie in aanmerking worden genomen als pensioengevende diensttijd. Voor zover nodig, kunnen werkgever en werknemer hierover aanvullende afspraken maken.

Bron: Belastingdienst