GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Meer samenwerking tussen vmbo en mbo mogelijk

donderdag 27 januari 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt

De Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs is op 1 januari 2022 ingegaan. Hierdoor zijn er meer mogelijkheden voor samenwerking tussen scholen voor voorbereidend en voor middelbaar beroepsonderwijs.
 
Zo kunnen besturen dalende leerlingen- en studentenaantallen opvangen en kunnen scholen voor voorgezet onderwijs en mbo samen een kwalitatief onderwijsaanbod in de regio garanderen. Ook kan samenwerking tussen mbo-instellingen, het praktijkonderwijs, het voorbereidend beroepsonderwijs en de mavo ervoor zorgen dat de beschikbare middelen, zoals locaties, onderwijzend personeel en financiën, zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Door deze wet is ook het groene onderwijs volledig geharmoniseerd met het reguliere onderwijs.
 
Verticale scholengemeenschap
Daarnaast wordt het weer mogelijk een verticale scholengemeenschap te vormen, een organisatievorm waarbinnen één bestuur zowel een mbo-instelling als een vo-school bestuurt. Dit geeft scholen de ruimte om te profiteren van schaalvoordelen. Ook kan een goede organisatorische samenwerking de doorlopende leerlijnen verbeteren. Instellingen kunnen over en weer financieringsoverschotten inzetten en het wordt makkelijker om locaties te delen door een integraal huisvestingsbeleid.
 
Meer informatie
Meer informatie over de bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs vindt u op de website van de VO-raad.

Bron: Ministerie van OCW.