Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Meer scholieren voorkeur voor lesgeven in voortgezet onderwijs

dinsdag 25 september 2018 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Algemeen Voion

Zes van tien scholieren met een passend profiel voor het beroep leraar zouden in het voortgezet onderwijs willen lesgeven. Een jaar eerder was dat minder dan de helft. Overigens geeft ook 63% van deze groep scholieren aan dat zij in het po zouden willen lesgeven (dit was 61%). Dat blijkt uit onderzoek om het effect van de communicatiecampagne Helden voor de Klas te meten.

Imago beroep leraar onder jongeren
De effectmeting onderzoekt hoe jongeren tegen het beroep van leraar aankijken en in welke mate zij het beroep overwegen. Het onderzoek toont aan dat het merendeel van de jongeren en studenten waardering voor het beroep leraar heeft. Ook wordt zichtbaar dat ongeveer een op de drie geïnteresseerde jongeren zeker overweegt leraar te worden.

Ruim de helft van de ondervraagde havo- en vwo-scholieren geeft aan dat als zij zouden gaan lesgeven hun voorkeur uitgaat naar lesgeven in het voortgezet onderwijs. Ook hbo- en wo-studenten hebben een duidelijke voorkeur voor lesgeven in het voortgezet onderwijs. 70% van de studenten met een passend profiel voor het beroep leraar zouden in het voortgezet onderwijs willen lesgeven.
>> Download infographic effectmeting

Positiever over leraarschap
Uit het onderzoek blijkt dat een op de drie jongeren die de communicatiecampagne Helden voor de Klas gezien hebben, positiever zijn gaan denken over het leraarschap. Via social media prikkelen jonge leraren en studenten van de lerarenopleiding jongeren om op een andere manier naar het beroep leraar te kijken. Met die verhalen bereikte de campagne Helden voor de Klas sinds de start in 2017 al ruim een half miljoen jongeren. 

Meer dan 11.000 testen voor beroep leraar
Er is ook een online test die jongeren inzicht geeft over welke eigenschappen ze beschikken, hoe die passen bij het beroep leraar en of welk onderwijs het beste bij hen aansluit. Die test is inmiddels 11.604 keer ingevuld. De campagne Helden voor de klas is sinds september weer van start en is te volgen via Heldenvoordeklas.nu

Lerarentekort
De campagne Helden voor de klas is een initiatief van Voion samen met het Arbeidsmarktplatform PO om de instroom aan de lerarenopleidingen te vergroten. Daarmee willen de arbeidsmarktplatforms een bijdrage leveren om het lerarentekort in het voortgezet en primair onderwijs aan te pakken.