Detail Sfeer

Nieuws

Middelen uit Sectorakkoord blijven beschikbaar voor strategisch personeelsbeleid

donderdag 4 maart 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Schoolbesturen kunnen in 2021 en 2022 middelen blijven inzetten voor het realiseren van nog niet behaalde doelstellingen uit het in 2014 afgesloten Sectorakkoord vo. Zo is (in 2021 en 2022) 88 miljoen euro jaarlijks beschikbaar voor het verder verbeteren van de kwaliteit van de implementatie van het strategisch personeelsbeleid. De VO-raad biedt handvatten om hier mee aan de slag te gaan.

Servicedocument
Het ministerie van OCW en de VO-raad hebben een servicedocument gepubliceerd waarmee besturen aan de slag kunnen om resterende prestatieboxmiddelen goed in te zetten. In het servicedocument is voor schoolbesturen inzichtelijk gemaakt welke middelen zij wanneer zullen ontvangen, waarvoor deze kunnen worden ingezet, en hoe het betrekken van medezeggenschap en het proces van verantwoording verlopen.

Hoe kunt u in 2021 en 2022 gericht werken aan de versterking van strategisch personeelsbeleid?
Het is belangrijk om strategisch personeelsbeleid (HRM) binnen het voortgezet onderwijs op een hoger plan te brengen. Er zijn binnen de sector (soms grote) verschillen zichtbaar in de mate waarin en de wijze waarop besturen strategisch personeelsbeleid implementeren. De afhechting van het Sectorakkoord vereist dat elk schoolbestuur in ieder geval werk maakt van de versterking van strategisch personeelsbeleid. Daarnaast moet het bestuur kiezen uit twee andere thema’s, namelijk de begeleiding van startende leraren en/of de begeleiding startende schoolleiders of de duurzame inzetbaarheid en het loopbaanbeleid. Met een stappenplan en achterliggende informatie en tips op haar website, geeft de VO-raad schoolbesturen en schoolleiders handvatten om zelf verder vorm te geven aan de afspraken uit het Sectorakkoord.

Lees ook het recent verschenen rapport Strategisch personeelsbeleid in het vo. Het betreft de 2020-meting in het kader van de monitoring van de afspraak in het geactualiseerde Sectorakkoord VO (2018) over de versterking van strategisch personeelsbeleid.