GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Nationaal Programma Onderwijs in 2022

maandag 7 februari 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt

In de NPO-nieuwsbrief van het ministerie van OCW van eind januari is informatie gegeven over relevante momenten in 2022 in het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Van alle scholen wordt verwacht dat zij in ieder geval in het voorjaar van 2022 het eerste NPO-jaar evalueren en de schoolscan herijken, om zo nodig de aanpak bij te stellen.

Financiƫle middelen schooljaar 2022/2023
OCW geeft aan nu nog geen duidelijkheid te kunnen bieden over de verdeling van de financiƫle middelen voor het schooljaar 2022/2023. Omstreeks half februari verwacht het ministerie daarover meer te kunnen melden.

Menukaart bijwerken
Er komt een update van de menukaart met interventies. Vanaf 1 april is het geactualiseerde overzicht van interventies te vinden op de website van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Tot die tijd kunt u op de website van het NP Onderwijs terecht. Op https://www.onderwijskennis.nl/ is in het verlengde van de menukaart nu al wel meer kennis beschikbaar over wat uit Nederlands en internationaal onderzoek bekend is over effectieve aanpakken gericht op leerachterstanden en welbevinden.

Nieuwsbrief vzw
Vanaf januari 2022 verstuurt OCW ongeveer 6 keer per jaar een nieuwsbrief met alle ontwikkelingen in het NPO voor het primair en voortgezet onderwijs. De nieuwsbrief bevat beleidsinformatie, praktische handvatten, ervaringen uit de praktijk en een overzicht van relevante momenten en activiteiten. U kunt zich via nponderwijs.nl abonneren en de laatste nieuwsbrief bekijken.

Meer informatie