Detail Sfeer

Nieuws

Nieuwe regionale arbeidsmarktanalyses voor het vo

maandag 17 mei 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt

Voion heeft nieuwe regionale arbeidsmarktanalyses toegevoegd aan de website. De analyses, voor 14 regio’s en de G4, geven u inzicht in de ontwikkelingen van het aantal leerlingen en de vraag naar leraren.

Om meer inzicht te krijgen in de regionale arbeidsmarktsituatie heeft Voion nieuwe regionale arbeidsmarktanalyses (waaronder voor de G4) gemaakt. De nieuwe analyses zijn gemaakt op basis van data van DUO en het Scenariomodel-VO van maart 2021. Samen met de analyses die al beschikbaar waren, geven deze een goed beeld van de ontwikkelingen op de regionale onderwijsarbeidsmarkt.

De volgende analyses zijn toegevoegd:

  • Historische ontwikkeling aantal leerlingen
  • Prognose ontwikkeling aantal leerlingen
  • Historische ontwikkeling aantal leraren
  • Samenstelling personeel naar leeftijd
  • Samenstelling personeel naar functie

Begin juni voegen we nog de volgende analyses toe:

  • aantal gediplomeerden aan de lerarenopleidingen
  • instroom aan de lerarenopleidingen

Daling aantal leerlingen
Uit de analyses blijkt dat in de afgelopen vijf jaar het aantal leerlingen landelijk is gedaald met zo’n 4%. In die periode is er in de vier grote steden en omliggende gebieden sprake geweest van groei van het aantal leerlingen. Met name in de stad Utrecht was de stijging met 13% sterk. In de meeste andere regio’s is het aantal leerlingen gedaald. De daling is het sterkst in Noord Limburg met een daling van ruim 11%, gevolgd door Zuid-Limburg, Helmond-De Peel Noord-Holland-Noord.

Verwacht wordt dat het aantal leerlingen in de komende vijf jaar met ongeveer 3% zal dalen in Nederland. In de vier grote steden groeit het aantal leerlingen naar verwachting komende jaren nog met zo’n 7 tot 8%. In de regio’s Haaglanden, Rijnmond en Zuid-Kennemerland & IJmond groeit het aantal leerlingen ook iets. In alle andere regio’s van Nederland zal het aantal leerlingen naar verwachting komende jaren afnemen. De daling is het sterkst in de Achterhoek, Twente en Noord-Limburg, met 9 tot 14% daling.

Daling aantal leraren
Landelijk is het aantal leraren in de periode 2016-2020 afgenomen met 3,5%. In de regio’s waar het aantal leerlingen is toegenomen, is ook het aantal fte aan leraren gegroeid. Dit geldt het sterkst voor Utrecht, waar ruim een kwart meer leraren zijn bijgekomen tussen 2016 en 2020. In de meerderheid van de regio’s is het aantal leraren gedaald, het sterkst in de Achterhoek en Maastricht Mergelland.

Ontwikkeling personeel naar leeftijd
Landelijk is ruim een kwart van de leraren jonger dan 35 jaar en 30% 55 jaar of ouder. In de stad Utrecht zijn de leraren gemiddeld het jongst, daar is 37% jonger dan 35 jaar en slechts 18% 55-plus. Ook in andere grote steden en omliggende gebieden ligt de gemiddelde leeftijd lager. In delen van Limburg en de Achterhoek is de gemiddelde leeftijd het hoogst. In Parkstad Limburg is 38% van de leraren 55-plus.