Nieuws

Nieuwe regionale arbeidsmarktanalyses voor het vo

donderdag 19 april 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Wilt u weten hoe het aantal leerlingen in uw regio zich de komende jaren gaat ontwikkelen? Of voor welke vakken in uw regio een tekort aan leraren wordt verwacht? Op onze website zijn nu 18 nieuwe regionale arbeidsmarktanalyses, waaronder vier voor de G4, beschikbaar. De analyses geven inzicht in de cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs.

Omdat de arbeidsmarkt voor het voortgezet onderwijs regionale verschillen kent, is het belangrijk niet alleen inzicht te hebben in landelijke ontwikkelingen, maar ook een goed beeld te hebben van ontwikkelingen in de regio. In de analyses vindt u informatie over:
  • leerlingen
  • werkgelegenheid
  • samenstelling van het personeel
  • bevoegdheid
  • lerarenopleidingen
  • arbeidsmarktprognoses
Uit de analyses blijkt onder andere dat het aantal leerlingen de komende jaren in nagenoeg alle regio’s zal dalen. Zo wordt in Friesland tussen 2017 en 2021 een daling van ruim 7 procent verwacht. In de G4 zal het aantal leerlingen nog wel toenemen. Ondanks de krimp die in veel regio’s zichtbaar wordt, worden er de komende jaren toch tekorten aan leraren verwacht. Het voorspelde tekort verschilt wel per regio. Zo wordt in Zeeland in 2023 een tekort van 18 fte verwacht, terwijl het tekort in Amsterdam in hetzelfde jaar oploopt tot 51 fte. De tekorten concentreren zich in veel regio’s rond enkele specifieke vakken, zoals Duits, wiskunde en natuurkunde. 

Naar de regionale arbeidsmarktrapportages

Leerlingenprognose van uw school
Wat betekenen deze cijfers nu voor uw school(bestuur) en wat voor conclusies kunt u er aan verbinden? Met het Scenariomodel-VO kunt u uw eigen leerlingenprognoses en formatieramingen kosteloos inzien. Ook kunt u verschillende scenario’s opstellen om rekening mee te houden bij uw meerjarige begroting en personeelsplanning. Medio mei is een geactualiseerde versie van het Scenariomodel-VO beschikbaar met een module voor strategische personeelsplanning. Met deze module krijgt u inzicht in de benodigde formatie per vak voor de komende jaren. De benodigde formatie wordt berekend op basis van de door u gemaakte scenario’s, de leerlingenprognoses en de pensionering van medewerkers. 
Naar het Scenariomodel-VO