GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Nieuwe regionale arbeidsmarktprognoses

donderdag 3 februari 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

De landelijke werkgelegenheid voor leraren zal naar verwachting de komende vijf jaar dalen met 2,3 % (ruim 1.300 fte). Tegelijkertijd zullen door de verwachte uitstroom de tekorten oplopen. Regionaal zijn er echter grote verschillen. Wilt u weten wat de prognoses voor uw regio zijn? Op basis van de data van CentERData van december 2021 heeft Voion nieuwe regionale arbeidsmarktanalyses gemaakt en toegevoegd aan de website.

Werkgelegenheid
Ondanks een landelijke daling van de werkgelegenheid voor leraren, wordt in de vier grote steden (Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam) en in een aantal andere gebieden in de Randstad juist een stijging van de werkgelegenheid verwacht. In Twente en de Achterhoek wordt de grootste daling, ruim 10%, verwacht.

Tekorten
De verwachting is dat landelijk 4,5% van de werkgelegenheid niet kan worden ingevuld in 2026. Het gaat dan om 2.534 fulltime vacatures. Regionaal gezien zal het tekort het grootst zijn in Almere (6,2%) en het kleinst in Noordoost-Brabant en Midden-Limburg (3%). De verwachte tekorten zijn ongelijk verdeeld per vak. In de taal- en b├Ętavakken worden de grootste tekorten verwacht.

Zelf aan de slag?
Wilt u ook inzicht in de personeelsontwikkeling op regionaal-, bestuurs-, school-, vestigings- of teamniveau voor de komende jaren? Ga dan aan de slag met het Scenariomodel-VO. Het instrument zet leerlingenprognoses op basis van cijfers van DUO, het CBS en het Planbureau voor de leefomgeving af tegen uw geanonimiseerde personeelsgegevens. Zo wordt per vak en/of functie duidelijk of er in de toekomst sprake zal zijn van over- of ondercapaciteit. Ook is het mogelijk dat scholen gezamenlijk en/of op regionaal niveau een strategische personeelsplanning maken.