GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Nieuwe (regionale) leerlingenprognoses

dinsdag 15 maart 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

De afgelopen vijf jaar is het aantal leerlingen landelijk gedaald met zo’n 3 procent en de verwachting is dat het leerlingenaantal de komende vijf jaar nog met ongeveer 2 procent zal afnemen. Regionaal zijn er echter grote verschillen. Wilt u weten wat de leerlingenontwikkelingen voor uw regio zijn? Of voor uw bestuur of school? Voion heeft nieuwe leerlingenprognoses toegevoegd aan het dossier Regio in beeld en aan het Scenariomodel-VO.

Het aantal leerlingen bepaalt in grote mate de vraag naar personeel in het onderwijs. Inzicht in de ontwikkeling van het aantal leerlingen is dan ook belangrijk voor (samenwerkende) schoolbesturen om strategische keuzes voor de toekomst te maken.

Inzicht in ontwikkeling leerlingen op regionaal niveau?
Op de website van Voion vindt u de ontwikkeling van het aantal leerlingen van de afgelopen en de komende vijf jaar voor uw regio.

Inzicht in ontwikkeling leerlingen op bestuurs-, school- en vestigingsniveau?
In het Scenariomodel-VO zijn de nieuwe leerlingenprognoses beschikbaar op bestuurs-, school- en vestigingsniveau. Deze nieuwe prognoses zijn berekend met de meest recente gegevens van DUO, het CBS en het Planbureau voor de leefomgeving.

Historisch
Regionaal gezien daalde het aantal leerlingen de afgelopen vijf jaar het sterkst in de regio Limburg, met ruim 9 procent. Ook in Noord-Brabant-Oost en Friesland daalde het aantal leerlingen sterk, met respectievelijk ruim 7 en ongeveer 6 procent. Alleen in de vier grote steden en omliggende gebieden groeide de afgelopen jaren het aantal leerlingen. Zo steeg het aantal leerlingen in Utrecht stad met ruim 13 procent en in Rotterdam met ruim 7 procent.

Prognose
Verwacht wordt dat het aantal leerlingen in Nederland de komende vijf jaar verder zal dalen, tot 914.495 leerlingen in 2026. Dit is een afname van ongeveer 2 procent. De grootste afname, zo’n 3 procent, wordt verwacht in de regio’s Drenthe-Overijssel, Friesland en Gelderland-Zuid. Met name in de vier grote steden en de omliggende gebieden groeit het aantal leerlingen naar verwachting komende jaren nog verder. Zo wordt in de regio Zuid-Holland-Zuid een toename verwacht van bijna 3 procent. De grootste stijging zal naar verwachting plaatsvinden in Haaglanden, namelijk bijna 8 procent.