Nieuws

Nieuwe regionale projecten aanpak lerarentekort van start

woensdag 2 mei 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Op donderdag 26 april zijn acht projecten van start gegaan die op regionaal niveau werken aan de aanpak van het lerarentekort. Hiervoor krijgen ze cofinanciering van de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van Voion. Het startsein werd gezamenlijk gegeven tijdens een kick-off bijeenkomst in Utrecht.  

Het voortgezet onderwijs heeft behoefte aan oplossingen voor het lerarentekort. Door regionaal samen te werken kan er op maat gewerkt worden aan dit arbeidsmarktvraagstuk. Voion ondersteunt regionale projecten met een cofinanciering via de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs. De regeling is voor innovatieve, regionaal georiënteerde initiatieven van samenwerkende schoolbesturen en lerarenopleidingen om arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken.  

Acht projecten
Voor het schooljaar 2018/2019 is aan acht projecten subsidie toegekend vanuit de Stimuleringsregeling. De insteek van de projecten is heel divers. Een aantal regio’s richt zich bijvoorbeeld op zij-instromers. De ene regio zet vooral in op werving van nieuwe docenten, in een andere wordt een assessmentcentrum opgezet. Ook zijn er regio’s die juist kiezen voor (minder uitval bij) de huidige docenten. Denk aan de begeleiding van startende docenten, leerateliers voor onderwijsvernieuwing en professionalisering of de opscholing van docenten. Kenmerkend is dat de vo-scholen en lerarenopleidingen samen optrekken om het lerarentekort terug te dringen. Bij een aantal projecten zijn ook het bedrijfsleven en andere partners betrokken. Daarbij spelen ze in op de specifieke problemen of juist kansen in hun eigen regio.  

Netwerk verbreden en van elkaar leren
Voor de kick-off van de Stimuleringsregeling kwamen vertegenwoordigers van de acht projecten bij elkaar. Zij presenteerden hun project in een pitch van vijf minuten. Na elke pitch was er de mogelijkheid om op het project te reageren, vragen te stellen en natuurlijk inspiratie op te doen voor de eigen projecten. Een vruchtbare middag, vonden de deelnemers. Een van hen vertelt: “We hebben goede feedback en tips voor ons eigen project gekregen. Het is ook leuk om te zien waar anderen mee bezig zijn. Hoe zij het lerarentekort in hun regio proberen terug te dringen. Daardoor leer je van elkaar en kun je je netwerk verbreden. We zullen dan ook zeker nog contact opnemen met de vertegenwoordigers van de andere projecten. Zo kunnen we gebruikmaken van elkaars kennis en expertise.”  

Officiële start
De officiële start van de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs is op 1 augustus 2018. Enkele projecten zitten al in volop in de opstartfase. Na een half jaar wordt gekeken hoe het gaat door middel van voortgangsrapportages. Eind 2019 volgt nog een slotbijeenkomst waarin de vertegenwoordigers van de projecten weer samen komen om hun ervaringen te delen.

Meer informatie
Meer informatie over de Stimuleringsregeling en de regionale projecten is te vinden op de pagina Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs. De komende maanden delen we op deze pagina ook de ervaringen, opgedane kennis en eindproducten van de projecten.