Detail Sfeer

Nieuws

Norm coronavirus aangepast aan de nieuwe situatie m.i.v. 1 maart

maandag 1 maart 2021 | Veilig en vitaal werken

Op 23 februari jl. heeft het kabinet het besluit genomen dat de schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs vanaf 1 maart weer open gaan voor alle leerlingen. Om de verruiming van de schoolopening veilig te laten verlopen, adviseert het RIVM om aanvullende maatregelen te treffen.
De norm coronavirus is met deze aanvullende maatregelen aangepast.

Vanaf 1 maart geldt voor iedereen die op school komt (leerlingen, personeelsleden en externe bezoekers), dat er altijd 1,5 meter afstand bewaard moet worden. De 1,5 meter afstandsmaatregel tussen leerlingen zal ertoe leiden dat op de meeste scholen niet alle leerlingen tegelijk aanwezig kunnen zijn en er in de praktijk sprake is van een gedeeltelijke heropening. Het uitgangspunt is dat iedere leerling vanaf 1 maart minimaal één dag per week fysiek onderwijs aangeboden krijgt, maar scholen krijgen de ruimte om hierin maatwerk te leveren. Het RIVM adviseert (noodzakelijke) maatregelen om de verruiming van de schoolopening veilig te laten verlopen.
Zo adviseert het RIVM om de verschillende klassen, vakken, leerjaren en/of schoolniveaus zoveel mogelijk gescheiden van elkaar te houden en zoveel als mogelijk te werken met vaste (sub)groepen op vaste plekken. Daarmee wordt het aantal contacten tussen leerlingen beperkt en hoeft bij een eventuele besmetting maar een deel van de school/groep in quarantaine. Ook adviseert het RIVM om binnen één klas en/of vak te werken met vaste koppels/buddy’s (2 kinderen die bijvoorbeeld naast elkaar zitten en samenwerken) waarbij zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tussen deze koppels/buddy’s onderling bewaard moet blijven. Met deze maatregel kunnen meer leerlingen in een ruimte, zonder dat het besmettingsrisico te groot wordt.

Deze aanvullende maatregelen vindt u in de norm coronavirus en bijbehorende checklist in de Arbocatalogus-VO. Zie ook het logboek voor de aanpassingen die in deze versie zijn doorgevoerd.
Het generiek kader voor het v(s)o van het RIVM met de wijzigingen van 23 maart jl. vindt u hier: Generiek kader voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (leeftijd 13-18 jaar) | RIVM.