Detail Sfeer

Nieuws

Norm coronavirus in Arbocatalogus-VO aangepast

woensdag 9 juni 2021 | Veilig en vitaal werken

Het Kabinet heeft op 22 mei jl. besloten om de afstandsmaatregel van 1,5 meter voor leerlingen onderling los te laten. Dit besluit is genomen mede op basis van een advies van het OMT. Het OMT vindt het loslaten van de 1,5 meter afstand tussen leerlingen verantwoord, mits alle personeel en alle leerlingen zich - onder begeleiding - twee keer per week zelf testen op corona. Het Kabinet heeft besloten dat hierdoor alle vo-scholen vanaf 7 juni 2021 weer volledig open zijn voor alle leerlingen. De Arbocatalogus-VO is conform dit besluit aangepast.

Afweging van belangen
In de afweging van het Kabinet om de scholen weer volledig te openen voor alle leerlingen en de 1,5 meter afstand tussen leerlingen onderling te laten vervallen, spelen vele belangen. Nu het met de volksgezondheid beter gaat en  de gezondheidszorg niet langer zwaar overbelast lijkt, is er ruimte om andere belangen tegen elkaar af te wegen, zoals: de mentale gezondheid van de leerlingen, de onderwijsachterstanden en de fysieke veiligheid en gezondheid van werknemers en leerlingen.

Deze afweging van belangen door het Kabinet laat onverlet de verplichting vanuit de Arbowet dat de werkgever de gezondheid en veiligheid van de werknemers (en leerlingen) beschermt tegen alle gevaren in, van of door het werk en/of de arbeidsomstandigheden. Met andere woorden de werkgever moet (aantoonbaar) alles doen wat redelijkerwijs gevergd kan worden, om schadelijke gevolgen te voorkomen/minimaliseren. Op basis van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) maakt de werkgever daartoe een plan van aanpak waarop de P(G)MR instemmingsrecht heeft.

Coronanorm in Arbocatalogus-VO
De norm Coronavirus in de Arbocatalogus-VO beschrijft welke stappen de werkgever in het voortgezet onderwijs – in het kader van de Arbowet - moet zetten om de gezondheid van de werknemers (en leerlingen) te beschermen. Daarbij moeten de (te nemen) maatregelen voldoen aan de stand der wetenschap en professionele dienstverlening, in deze vertegenwoordigd door het RIVM. Bij de prioritering van de (te nemen) maatregelen schrijft de Arbowet de arbeidshygiënische strategie voor. Het wegnemen van de bron is daarbij de eerste stap en als dat onmogelijk is, volgen collectieve maatregelen en als laatste stap worden persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet. Als een werkgever afwijkt van de in de Arbocatalogus-VO beschreven normen, dan moet hij/zij aantonen dat met de alternatieve maatregelen minimaal hetzelfde veiligheidsniveau wordt gehaald.

Nadere invulling
Aan het volledig opengaan van de vo-scholen heeft het OMT voorwaarden verbonden, namelijk dat al het personeel en alle leerlingen – onder toezicht - zichzelf twee keer per week testen. Over het in de praktijk voldoen aan deze voorwaarde is verschil van inzicht ontstaan tussen de VO-raad en de vakbonden. Om dezelfde reden waarom er geen gezamenlijk protocol van sociale partners tot stand is gekomen, zijn de wijzigingen in de Arbocatalogus-VO, dat ook een gezamenlijk stuk van sociale partners is, nu beperkt tot het OMT advies.