Detail Sfeer

Nieuws

Onderwijstalenten helpen in scholen

dinsdag 9 februari 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt

Onderdeel van de Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP) in Nijmegen is het deelproject ‘Onderwijstalenten helpen in de scholen’. Een van de doelen van dit project is het benutten van onderwijspotentie in de regio. Met name samenwerking met de organisatie Studentvoordocent blijkt zeer geschikt om aan te sluiten bij bestaande initiatieven vanuit de Nijmeegse vo-schoolbesturen en lerarenopleidingen.

(Online) ondersteuning op maat
Robert Jacobs, projecteider RAP Nijmegen: “Met gescreende en hoogopgeleide studenten vanuit Studentvoordocent kunnen we in (tijden van Corona) de continuïteit van onderwijsprocessen borgen, lesuitval voorkomen en structuur/ritme voor de Nijmeegse leerling behouden. Via Studentvoordocent bieden wij (online) ondersteuning op maat (bijles, vliegende keep, examentraining, buddy-ondersteuning etc. ). De studenten die extra opvallen verleiden we tot het volgen van een lerarenopleiding en in het verlengde daarvan het (hybride) docentschap in Nijmegen e.o. . Op die manier binden, boeien en behouden we de onderwijstalenten van de toekomst! Inmiddels zijn de eerste talenten al blijven plakken op de scholen èn dat zullen er spoedig meer worden.”

Kwaliteit staat voorop!
Binnen de RAP wordt bij de invulling van het onboardingtraject voor studenten samengewerkt met erkende HR-professionals en de lerarenopleidingen uit Nijmegen (Radboud Docentenacademie en HAN Academie Educatie). Met een kwalitatief hoogwaardige onboardingtraject is de kans het grootst op een duurzame instroom.

Meer weten over dit project?
Bekijk hieronder het filmpje of neem contact op met Robert Jacobs, projectleider RAP VO enMBO Nijmegen, via r.jacobs@hrontwikkeling.nl

Lees voor meer inspiratie over de inzet van studenten in het onderwijs ook de volgende artikelen: