Nieuws

Prinsjesdag 2020 in teken van investeren in baanbehoud

donderdag 17 september 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de Miljoenennota met hierin de belangrijkste plannen voor 2021. Dit zijn op het gebied van sociale zekerheid de belangrijkste onderwerpen.

Behoud van werkgelegenheid
De impact van het coronavirus op de economie houdt aan en zal ook komend jaar bepalend zijn voor de arbeidsmarkt. Naar verwachting herstelt de economie zich deels, maar de werkloosheid loopt in 2021 verder op. Het kabinet richt zich het komend jaar dan ook op het behouden van werkgelegenheid. En er komt jaarlijks 32 miljoen euro extra voor vermindering van het lerarentekort, bovenop de bedragen die er dit jaar en deze kabinetsperiode voor beschikbaar zijn gekomen.

Pensioenakkoord
De afgelopen jaren heeft het kabinet hard gewerkt aan hervormingen van de arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Daardoor stonden we er relatief goed voor toen de coronacrisis uitbrak. Het kabinet gaat komend jaar door op die ingeslagen weg. Zo werkt minister Koolmees momenteel de afspraken rondom het pensioenakkoord uit tot concrete voorstellen voor wet- en regelgeving, zodat Nederland uiterlijk in 2026 over kan gaan op een moderner en persoonlijker pensioenstelsel.

Arbeidsbeperkingen
Staatssecretaris Van ’t Wout komt dit najaar met het wetsvoorstel Breed Offensief, dat het gemakkelijker moet maken voor mensen met een arbeidsbeperking om aan het werk te komen. Het doel is iedereen naar vermogen te laten meedoen, onder andere door het voor werkgevers eenvoudiger te maken mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. 

Schadeafhandeling beroepsziekten
Tot slot wordt er gewerkt aan een reactie op het rapport ‘Stof tot nadenken’ van de commissie Heerts over de schadeafhandeling bij beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. In dat rapport adviseert de onderzoekscommissie te investeren in een betere preventie om beroepsziekten te voorkomen en zorg voor een snelle tegemoetkoming, zonder ingewikkelde rechterlijke procedures, voor werknemers die ziek worden als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.