Nieuws

Re-integratie in tijden van corona

dinsdag 16 juni 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt

UWV vermeldt in een addendum op de Werkwijzer Poortwachter dat als werkgevers tijdens de coronacrisis niet kunnen voldoen aan de re-integratieactiviteiten, ze hier coulant mee om zullen gaan.

Als werkgevers zonder deugdelijke grond hun poortwachtersverplichtingen niet nakomen, legt UWV een loonsanctie van maximaal 52 weken op. Uitgangspunt is dat de beoordeling van het re-integratieverslag (RIV) binnen de grenzen van redelijkheid plaatsvindt. Door de COVID-19-crisis kunnen er situaties ontstaan, waardoor de verplichtingen rond het RIV over die grens dreigen te gaan.

De beoordeling vindt daarom plaats op basis van maatwerk. Werkgevers zullen onder meer moeten beschrijven hoe de situatie door corona van invloed is geweest op het re-integratieproces.

Bekijk het addendum op de website van UWV.