Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Recht op langer meerlingverlof per 1 april 2018

dinsdag 7 februari 2017 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Algemeen Voion

Bevalt een werkneemster te vroeg van een meerling, dan wordt het bevallingsverlof verlengd met het aantal dagen dat het zwangerschapsverlof korter heeft geduurd dan tien weken. Deze maatregel gaat per 1 april 2018 in.

Sinds 1 april 2016 hebben werkneemsters die zwanger zijn van een meerling recht op vier extra weken zwangerschapsverlof. Een werkneemster kan hierdoor acht tot tien weken (in plaats van vier tot zes weken) voor de bevallingsdatum met zwangerschapsverlof gaan. Bevalt de werkneemster op de uitgerekende bevallingsdatum, dan kan zij in totaal 20 weken verlof opnemen (tien weken voor de bevalling en tien weken na de bevalling).

Werkneemsters die vóór de verwachte bevallingsdatum een meerling krijgen, kunnen op dit moment vaak niet (volledig) profiteren van het langere meerlingenverlof. In een nota van wijziging – die is ingediend bij het wetsvoorstel voor uitbreiding van het kraamverlof – is daarom geregeld dat bij zwangerschap van een meerling het aantal dagen dat het zwangerschapsverlof korter heeft geduurd dan tien weken bij het bevallingsverlof wordt opgeteld.

Bron: www.rendement.nl