Detail Sfeer

Nieuws

Regio in beeld met nieuwe arbeidsmarktanalyses

dinsdag 13 april 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Om arbeidsmarktinformatie zo actueel, aantrekkelijk en eenvoudig mogelijk aan u beschikbaar te stellen, heeft Voion het dossier Regio in beeld gemaakt op voion.nl. In dit dossier vindt u per arbeidsmarktregio (14 regio’s en de vier grote steden)  arbeidsmarktcijfers, samenwerkingsverbanden op personeelsgebied, opleidingsscholen en inspiratie uit de praktijk. Bij de arbeidsmarktcijfers zijn vanaf nu de meest recente analyses beschikbaar.

Meer inzicht in de regionale arbeidsmarktsituatie kan u als schoolbestuur ondersteunen bij het nemen van gerichte acties om regionaal en in samenwerking met andere besturen knelpunten op de onderwijsarbeidsmarkt aan te pakken. Voion biedt u nu de meest actuele regionale arbeidsmarktinformatie op een aantrekkelijke en interactieve manier aan met Regio in beeld.   

Via een interactieve landkaart navigeert u naar uw regio waar u kunt kiezen uit de volgende informatie:

  • regionale arbeidsmarktcijfers
  • samenwerking en opleidingsscholen in de regio
  • inspiratie en goede voorbeelden uit de regio

Regionale arbeidsmarktcijfers
Op basis van de beschikbare data uit bronnen als CentERdata, DUO en het Scenariomodel-VO tonen we per regio een overzicht van de huidige en toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs. Dit gebeurt visueel met interactieve grafieken.

Op dit moment zijn de volgende nieuwe analyses zichtbaar:

  • de prognose werkgelegenheid voor leraren (in fte)
  • de prognose onvervulde vraag naar leraren (in fte)
  • de relatieve onvervulde vraag naar leraren (in fte)
  • de onvervulde vraag naar leraren per vak

Zodra nieuwe data beschikbaar komen, vullen we deze pagina’s aan met analyses van:

  • de ontwikkeling en de prognose van het aantal leerlingen
  • de samenstelling van het personeel naar leeftijd en naar functie en
  • de instroom aan de lerarenopleidingen en het aantal gediplomeerden.

Via onze nieuwsbrief houden wij u hierover op de hoogte.  

Samenwerking in de regio
Op de regionale pagina samenwerking ziet u welke partijen in uw regio samenwerken aan gezamenlijke activiteiten op personeelsgebied. Ook vindt u hier een overzicht van de opleidingsscholen in uw regio.

Inspiratie uit de regio
Op deze pagina kunt u zich laten inspireren door activiteiten en praktijkverhalen uit de betreffende regio. Heeft u zelf een goed voorbeeld dat u graag hier wilt delen of mist u nog informatie? Laat het ons weten via info@voion.nl.