Detail Sfeer

Nieuws

Rekenregels 2022

dinsdag 1 februari 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt

Vanaf 1 januari 2022 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. In de rekenregels zijn de gevolgen van de aanpassingen verwerkt voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn eventuele beleidswijzigingen betreffende deze uitkeringsbedragen opgenomen.

Daglonen 2022

  • Maandloon
    Met de regeling tot aanpassing wettelijk minimumloon per 1 januari 2022, is het brutominimumloon per 1 januari 2022 vastgesteld op € 1.725,00 per maand en € 79,62 per dag.
  • Dagloon
    De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW worden aangepast met de stijging van het brutominimumloon per dag, en stijgen per 1 januari 2022 ook met 1,41 procent. Het maximumdagloon wordt per 1 januari 2022 vastgesteld op € 228,76 ofwel € 59.706 op jaarbasis.

Bron: Rijksoverheid.nl