GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Scenariomodel-VO geactualiseerd

dinsdag 10 maart 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt

Zijn er op uw school, binnen uw bestuur of in uw regio de komende jaren personeelstekorten of -overschotten voor bepaalde vakken te verwachten? Met het Scenariomodel-VO maakt u een (regionale) strategische personeelsplanning berekening hiervan voor de komende 12 jaar. Deze maand is het Scenariomodel-VO geactualiseerd zodat u nu nog actuelere scenario’s kunt maken.

Scenariomodel-VO
Het Scenariomodel-VO is een kosteloos en gebruiksvriendelijk prognose-instrument waarmee u kunt analyseren hoe leerlingenaantallen zich gaan ontwikkelen en waarmee u toekomstscenario’s kunt maken voor mogelijke bestuurlijke en regionale ontwikkelingen. Het model biedt inzicht in leerlingenaantallen, formatie en bekostiging en in achterliggende gegevens van deze data. Door deze achterliggende gegevens aan te passen met eigen informatie kunt u alternatieve scenario’s doorrekenen.

In de module strategische personeelsplanning (SPP) kunt u een berekening maken van aanwezige en benodigde formatie voor de komende 12 jaar. Zo wordt per vak duidelijk of in de toekomst sprake zal zijn van over- of ondercapaciteit, zowel op school, bestuur en regionaal niveau. Met deze informatie kunt u een gefundeerd plan van aanpak maken voor het omgaan met personeelstekorten of -overschotten in bepaalde vakken. 

Nieuw
Wij zitten niet stil en zijn constant bezig met de doorontwikkeling van het Scenariomodel-VO. Zo kunt u sinds kort uw eigen SPP-uitkomsten vergelijken met publieke data (regionale ramingen). En heeft u een referentie voor de scenario’s die u op bestuurlijk, school en regionaal niveau doorgerekend heeft.

Verwacht
Om strategische personeelsplanning op regionaal niveau mogelijk te maken, kunt u vanaf april eigen scenario’s delen met andere scholen of besturen in de regio. Voor later dit jaar staat er een ‘Mijn regio-omgeving’ op de planning waarin u op basis van gegevens van verschillende (samenwerkende) besturen en scholen regionale scenario’s kunt maken en met elkaar kunt uitwisselen.

Hoe werkt het?
Om een strategische personeelsplanning te maken met het Scenariomodel-VO dient u eerst in te loggen en een eigen scenario aan te maken. Vervolgens kunt u op de pagina ‘Mijn scenario’s’ de SPP-module openen. Een hulpprogramma helpt u stapsgewijs door de module heen. Of bekijk de instructievideo’s.

Naar het Scenariomodel-VO >>