Nieuws

Scholen kunnen zich aanmelden voor de Veiligheidsmonitor 2021

maandag 22 februari 2021 | Veilig en vitaal werken

De Veiligheidsmonitor van het ministerie van OCW maakt inzichtelijk hoe leerlingen en personeel de (sociale) veiligheid op hun school ervaren, met welke incidenten scholen te maken krijgen en hoe het is gesteld met het veiligheidsbeleid op school. Het invullen van de vragenlijsten kan in de maanden maart, april en mei. De maatwerkrapportage voor uw school ontvangt u in juni 2021.

Uw school ontvangt een eigen rapportage op maat waarin u uw eigen resultaten kunt vergelijken met het landelijke beeld en waarmee u uw veiligheidsbeleid kunt optimaliseren. De veiligheidsbeleving kan vergeleken worden met die van andere scholen. De monitor kan waardevolle informatie bieden om - waar nodig - het sociale veiligheidsbeleid verder aan te scherpen. Met deelname aan de Veiligheidsmonitor kunnen scholen voldoen aan de wettelijke verplichting om de sociale veiligheid van leerlingen in en rond te school te monitoren.

Hoe gaat deelname in zijn werk?
Deelnemende scholen krijgen na aanmelding toegang tot een portaal waar zij aan kunnen geven met hoeveel klassen en personeelsleden zij deelnemen aan het onderzoek. Vervolgens ontvangen de scholen het juiste aantal wachtwoorden waarmee deelnemers kunnen inloggen. Er zijn vragenlijsten beschikbaar voor leerlingen, personeel en leidinggevenden. 

Interesse?
Heeft u interesse om deel te nemen aan de Veiligheidsmonitor? Op de website veiligheidsmonitorpovo.nl vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden.