Detail Sfeer

Nieuws

Stijging pensioenpremies 2022 verwacht

dinsdag 21 september 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt

De premie van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen van ABP stijgt in 2022 naar verwachting van 25,9% naar 27,4%. Dit heeft het ABP bekend gemaakt. Het definitieve percentage van de pensioenpremie wordt eind november door het ABP vastgesteld.

De pensioenpremies stijgen omdat de pensioenen aanmerkelijk duurder zijn geworden. Dit komt door de lagere verwachte beleggingsopbrengsten en de lage rente. Hierdoor is een premiestijging noodzakelijk.

Het bestuur van ABP kijkt vanuit een meerjarenperspectief naar de premie. De premiestijging is al eerder bekend gemaakt. In het voorjaar 2020 heeft ABP besloten het verwachte rendement in 3 jaar stapsgewijs te verlagen; van 2,8% naar 2,0% in 2023. De sociale partners hebben besloten om de pensioenregeling in 2022 niet aan te passen. Doordat het verwachte rendement naar beneden is bijgesteld én het opbouwpercentage gelijk blijft in 2022, is meer premie nodig om de pensioenen te financieren. Daardoor stijgt de pensioenpremie.

Bron: ABP