GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Subsidieregeling korte scholingstrajecten verlengd

donderdag 12 januari 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt

De Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo is verlengd tot en met het kalenderjaar 2023. Werkt u als leraar in het voortgezet onderwijs of wilt u in die sector gaan werken? Als u daar niet de juiste bevoegdheid voor hebt, dan kunt u een subsidie aanvragen om deze met een kort scholingstraject te halen.

De volgende scholingstrajecten komen voor subsidie in aanmerking:

Subsidie aanvragen
U kunt de subsidie aanvragen bij DUO. U vindt hier ook meer informatie over de voorwaarden, de trajecten waarvoor u subsidie kunt aanvragen en de hoogte van het subsidiebedrag. 

U kunt de subsidie tot en met 15 oktober 2023 aanvragen. De aanvraag moet worden ingediend binnen 8 weken na de datum vermeld op de factuur van het betreffende scholingstraject.

Bron: Ministerie van OCW