GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Terugblik op projecten om het lerarentekort aan te pakken

woensdag 1 december 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

In 2018 geeft Voion via twee regelingen subsidie aan regionale initiatieven om het lerarentekort en andere arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken. In totaal startten veertien projecten. Ruim anderhalf jaar na afronding van de projecten maken we met de projectleiders van toen de balans op: wat hebben de projecten teweeggebracht en hoe staat het er nu voor? Het resultaat daarvan is zichtbaar in de publicatie Groot denken & Klein beginnen.

In de publicatie leest u een terugblik op twaalf projecten op drie gebieden: werven en nieuwe instroom, oriƫntatietrajecten zij-instroom en behoud en doorstroom. Elke projectbeschrijving volgt dezelfde indeling: Wat was het doel en met wie is samengewerkt? Welke activiteiten zijn er met deze regelingen uitgevoerd? Wat zijn opbrengsten en leerpunten? Wat was het grootste succes? En hoe staat het nu met deze projecten?

Van experimenteel naar structureel
Het stemt tevreden om te zien dat de beschreven projecten allemaal op een of andere manier zijn voortgezet. In sommige gevallen kreeg een werkwijze die in het project was opgezet, een vaste plek in de organisatie, zoals een mobiliteitscentrum, een assessmentprocedure of -centrum of een specifiek programma voor starters. In andere gevallen is sprake van verbreding naar meer doelgroepen van een aanpak die voor een specifieke doelgroep ontwikkeld was. Oriƫntatietrajecten, die in de periode dat de Stimuleringsregeling oriƫntatietrajecten zij-instromers (SROZ) werd ingesteld hier en daar als experiment werden uitgevoerd, worden inmiddels in vrijwel alle regio's structureel aangeboden. Voor zij-instroomtrajecten geldt dat er nog meer aandacht is voor maatwerk. Daarbij worden werkervaring en eventueel aanwezige bevoegdheden getoetst aan (nieuwe) wettelijke bekwaamheidseisen om te komen tot een geaccrediteerde route naar docentschap.

We hopen dat u in deze publicatie inspiratie en handvatten vindt om vraagstukken op de regionale onderwijsarbeidsmarkt aan te pakken en wensen u veel leesplezier!