Nieuws

Tien jaar pionierende leraren wordt gevierd met lancering Leraren Maken het Onderwijs

maandag 8 oktober 2018 | Algemeen Voion

Vorige week lanceerde oud-Onderwijs Pionier Jan van de Ven de campagne ‘Leraren Maken het Onderwijs‘. Deze campagne vertelt de verhalen van pionierende leraren uit het hele land die eigen vernieuwende ideeën realiseren en daarmee het onderwijs bottom-up veranderen. Met deze campagne wordt tien jaar pionieren in het onderwijs gevierd.

Kennisland startte deze beweging tien jaar geleden door middel van de pilot Onderwijs Pioniers. Het programmaconcept is verder ontwikkeld door Kennisland, de Onderwijscoöperatie, het arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs, VOION en SOM.

Door het bieden van budget en begeleiding aan leraren met een vernieuwend idee, vormde dit programma een antwoord op de situatie zoals die onder meer werd verwoord in het rapport Dijsselbloem: bij grootschalige onderwijsvernieuwingen werden leraren veel te weinig betrokken. Met dank aan activistische leraren als Jelmer Evers en René Kneyber groeide het draagvlak voor het idee dat de leraar zelf weer de leiding moest nemen over onderwijsvernieuwing en kon Onderwijs Pioniers zich doorontwikkelen tot het LerarenOntwikkelFonds.

De toekomst van het LOF
Inmiddels is de beweging van pionierende leraren niet meer weg te denken uit het Nederlandse onderwijsveld. Tegelijkertijd is met het verdwijnen van de Onderwijscoöperatie per 1 januari 2019 onzeker geworden hoe deze beweging duurzaam ondersteund wordt. Kennisland pleit voor het voortzetten van het LOF, zodat meer leraren de kans krijgen om hun vernieuwende ideeën in de praktijk te brengen. De deelnemers van Onderwijs Pioniers en het LOF hebben de afgelopen jaren veel ervaringen, inzichten en kennis over innoveren in het onderwijs opgedaan. Hier kan het hele onderwijsveld op voortbouwen en van profiteren, zodat nieuwe ideeën ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden en het onderwijs zich mee blijft ontwikkelen met de wereld om ons heen.

Lees de verhalen van de leraren zelf op www.jijmaakthetonderwijs.nl.

Bron: Kennisland