Nieuws

Uitnodiging groepsgesprekken convenantsmiddelen lerarentekorten en werkdruk in het vo

maandag 13 september 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Voion doet op verzoek van de cao-tafel vo onderzoek naar de besteding van middelen uit het convenant ‘Aanpak lerarentekorten en werkdruk in het vo’. De resultaten van de tussenevaluatie zijn verwerkt in een rapport en enkele praktijkverhalen. In een tweede meting willen we de bevindingen uitbreiden met ervaringen van besturen, scholen en docenten zelf. Bent u schoolbestuurder, schoolleider, mr-lid of docent in het voortgezet onderwijs en wilt u uw ervaring delen? Meldt u zich dan aan voor één van de nieuwe groepsgesprekken die eind september plaatsvinden.

Tweede meting
De tussenevaluatie heeft zich inhoudelijk gefocust op de plannen rond de besteding van de middelen in de sector en de daadwerkelijke besteding en uitvoering tot dan toe. In deze tweede meting doet Voion nader onderzoek naar de feitelijke besteding van middelen. We verbreden daarnaast de bevindingen met ervaringen vanuit besturen, scholen en de docenten zelf, die verder in het proces van de middelen-besteding zitten. Wie is betrokken bij het tot stand komen van de plannen en besluitvorming van de inzet van de middelen? Wat zijn mogelijke leerpunten? Welke effecten van de activiteiten zijn zichtbaar?
De nieuwe groepsgesprekken hebben tot doel hier meer zicht op te krijgen. Dit moet leiden tot nieuwe praktijkverhalen en voorbeelden, die van belang zijn om besturen en scholen te stimuleren en inspireren bij het benutten van de middelen.

Uitnodiging groepsgesprekken
De groepsgesprekken van 1,5 uur met maximaal 5 deelnemers vinden digitaal via Microsoft Teams plaats. Schoolbestuurders, schoolleiders, mr-leden en docenten vormen ieder een aparte groep. De gesprekken vinden plaats op:

  • Maandag 27 september
  • Dinsdagmiddag 28 september
  • Woensdag 29 september
  • Donderdag 30 september
  • Maandag 4 oktober
  • Dinsdag 5 oktober

Wilt u deelnemen? Stuur dan een mail met uw naam en functie en de data waarop u kunt deelnemen naar info@voion.nl. Op basis van de aanmeldingen gaan we de gesprekken inplannen. U hoeft maar aan 1 groepsgesprek van 1,5 uur deel te nemen.