Nieuws

Uitnodiging groepsgesprekken convenantsmiddelen lerarentekorten en werkdruk in het vo

donderdag 28 oktober 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Voion doet op verzoek van de cao-tafel vo onderzoek naar de besteding van middelen uit het convenant ‘Aanpak lerarentekorten en werkdruk in het vo’. De resultaten van de tussenevaluatie zijn verwerkt in een rapport en enkele praktijkverhalen. In een tweede meting willen we de bevindingen uitbreiden met ervaringen van besturen, scholen en docenten zelf. Wij zijn daarom op zoek naar schoolbestuurders, schoolleiders en docenten in het voortgezet onderwijs die hun ervaring willen delen.

Tweede meting
De tussenevaluatie heeft zich inhoudelijk gefocust op de plannen rond de besteding van de middelen in de sector en de daadwerkelijke besteding en uitvoering tot dan toe. In deze tweede meting doet Voion nader onderzoek naar de feitelijke besteding van middelen. We verbreden daarnaast de bevindingen met ervaringen vanuit besturen, scholen en de docenten zelf, die verder in het proces van de middelen-besteding zitten. Wie is betrokken bij het tot stand komen van de plannen en besluitvorming van de inzet van de middelen? Wat zijn mogelijke leerpunten? Welke effecten van de activiteiten zijn zichtbaar?
De nieuwe gesprekken hebben tot doel hier meer zicht op te krijgen. Dit moet leiden tot nieuwe praktijkverhalen en voorbeelden, die van belang zijn om besturen en scholen te stimuleren en inspireren bij het benutten van de middelen.

Uitnodiging gesprekken
De (groeps)gesprekken van 1,5 uur vinden digitaal via Microsoft Teams plaats. Wilt u deelnemen? Stuur dan een mail met uw naam en functie naar info@voion.nl. Na uw aanmelding plannen we in overleg een gesprek in. U hoeft maar aan 1 (groeps)gesprek van 1,5 uur deel te nemen.