GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

UWV geeft te laat een WIA-beschikking af. Wat kunt u doen?

dinsdag 29 maart 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt

Het lukt het UWV vaak niet om een beslissing te nemen op de WIA-aanvraag binnen de gestelde termijn. In sommige gevallen kan de aanvrager een vergoeding krijgen conform de wet Dwangsom en beroep. 

Wat is er aan de hand? 
Het UWV kampt met grote achterstanden bij de claimbeoordeling van de WIA-aanvragen. Het tekort aan verzekeringsartsen is groot en mede door Covid zijn de achterstanden nog groter geworden. Normaliter heeft het UWV acht weken de tijd voor de afhandeling van een WIA-claimbeoordeling. Uiterlijk in week 93 moet de werknemer de WIA-aanvraag indienen. Het UWV moet voor het einde van week 104 tot een uitspraak komen over wel of geen recht op een WIA-uitkering. Helaas wordt deze periode vrijwel niet meer gehaald. 

En nu?
Het gevolg is dat het na 104 weken arbeidsongeschiktheid nog steeds onduidelijk is of de werknemer nu wel of niet een WIA-uitkering krijgt. De werkgever hoeft en zal na 104 weken ziekte alleen nog de loonwaarde van de passende arbeid betalen. Voor het deel dat iemand ziek is, is er geen loondoorbetalingsplicht meer (tenzij de cao een derde jaar loondoorbetaling bij ziekte kent). De zieke werknemer zit met de gebakken peren en blijft in onduidelijkheid. 
Het UWV informeert de werknemer gelukkig wel dat er een voorschot op een uitkeringsrecht (WIA of WW) aangevraagd kan worden. Het voorschot wordt verrekend met een later toegekende WIA- of WW-uitkering. Als de werknemer geen WIA én geen WW krijgt, vordert het UWV het voorschot niet terug. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden, zoals dat de werknemer na afwijzing van zijn WIA-aanvraag binnen 14 dagen WW moet aanvragen. 

Hoe de WIA-aanvraag versnellen? 
Wat kan de werknemer doen om de WIA-aanvraag te versnellen zodat hij of zij duidelijkheid krijgt over de mate van arbeidsongeschiktheid? De aanvrager kan het UWV ‘in gebreke stellen’ voor het niet tijdig beslissen. Het UWV is namelijk verplicht om binnen de bepaalde termijn een beslissing te nemen over een aanvraag voor een uitkering of een subsidie. Deze periode staat altijd in de ontvangstbevestiging vermeld die het UWV na de aanvraag terugstuurt naar de aanvrager. Het UWV kan binnen deze beslissingsperiode nog wel met een reactie komen dat zij de periode van de beslissing verlengt (1) of verbreekt (2). 

(1) Verlenging van de beslistermijn 
Er is sprake van een verlenging van de oorspronkelijke periode als het UWV meer tijd nodig heeft om te beslissen. Het UWV benoemt daarbij dan altijd een nieuwe termijn. Het verlengen van de beslistermijn mag alleen als dat tijdig binnen de oorspronkelijke periode aangegeven wordt. Dit gebeurt meestal met als reden dat er nog medisch advies nodig is. Het UWV neemt dan in de brief de nieuwe periode op waarbinnen de betrokkene een nieuwe beslissing kan verwachten. 

(2) Onderbreking van de beslistermijn
Het kan ook zijn dat het UWV de periode van de beslissing onderbreekt. Dit komt voor als er niet genoeg gegevens zijn om een beslissing te kunnen nemen. Hierover stuurt het UWV dan altijd een brief met uitleg over welke gegevens nog ontbreken. De periode van de beslistermijn gaat pas weer lopen als alle benodigde gegevens ingediend zijn. 

Melding te late beslissing 
Als het UWV de benoemde termijn niet haalt en geen brief heeft gestuurd om de termijn te verlengen of onderbreken, dan kan de aanvrager (dus de werknemer) het UWV vragen om alsnog snel te beslissen. Dit is mogelijk met het formulier ‘Melding te late beslissing UWV’. Het UWV heeft dan nog maximaal twee weken de tijd om tot een beslissing te komen. Tijdens deze twee weken heeft het UWV geen uitwegmogelijkheden meer. 

Wet Dwangsom en beroep 
Als het UWV niet binnen twee weken beslist, kan de aanvrager een vergoeding krijgen conform de wet Dwangsom en beroep. De hoogte van de vergoeding is in 2022: 

  • de eerste 14 dagen € 23 per dag;
  • de volgende 14 dagen € 35 per dag;
  • de volgende dagen tot en met de 42e dag € 45 per dag.
  • De vergoeding loopt maximaal 42 dagen en is nooit hoger dan € 1.442.

Deze vergoedingsregeling begint twee weken na de dag dat de ‘Melding te late beslissing UWV’ is ingediend. De dag waarop het UWV de beslissing neemt op de aanvraag is de laatste dag van de vergoeding. 

Let als werkgever ook op: UWV mag na verloop van 104 ziekteweken geen loonsanctie meer opleggen. Doen ze dat toch, dan is het advies om bezwaar aan te tekenen.