Nieuws

Veilig aan de slag in praktijklokalen Mobiliteit en Transport

dinsdag 12 november 2019 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Aan welke veiligheidseisen moet een steekwagen voldoen? Welke persoonlijke beschermingsmiddelen heb je nodig voor het bedienen van een laadklep? En hoe werk je veilig met een elektrische pallettruck? Vragen waar docenten van het vmbo-profiel Mobiliteit en Transport (M&T) en leerlingen regelmatig mee te maken krijgen. Op de website veiligepraktijklokalen.nl/MenT staan de antwoorden op deze en veel meer vragen over veiligheid in de praktijklokalen overzichtelijk bij elkaar.

De website veiligepraktijklokalen.nl/MenT is ontwikkeld door het platform Mobiliteit en Transport, in samenwerking met Voion. De reden hiervoor is simpel. Gertjan Deckers, docent M&T en regiocoördinator van het platform Mobiliteit en Transport, legt uit: “Werken met machines/transportmiddelen en materieel in garages, warehouses en transportbedrijven is niet zonder risico. Daarom zijn er allerlei veiligheidseisen, werkinstructies en regels waar je je aan moet houden. Het M&T-praktijklokaal is geen garage of magazijn, toch zijn de veiligheidsrisico’s goed vergelijkbaar. Daar zouden dus dezelfde veiligheidsnormen moeten gelden. Toch blijkt dat in de praktijk niet zo makkelijk. Veel docenten hebben de regels en normen wel in hun hoofd, maar er staat nauwelijks iets op papier. Om dat gat te dichten, zijn we tot het initiatief voor deze website gekomen. We wisten dat Voion al meer van dit soort websites had ontwikkeld, daarom hebben we contact met hen opgenomen om ons daarin te ondersteunen.”

Instructiekaarten, checklists en Arbo zaken
Platform Mobiliteit en Transport, Voion en een docentenpanel gingen vervolgens aan de slag met de inhoud van de website. Veiligheidsfunctionarissen van het Sectorinstituut Transport en Logistiek zijn geraadpleegd en gaven waar nodig advies. Docent Jos Steur was een van de samenstellers: “De website is in de eerste plaats bedoeld voor M&T-docenten. Zij werken immers elke dag met deze apparatuur, dus zij moeten de wet- en regelgeving kennen, het lokaal en de machines/het materieel controleren en vooral leerlingen goed instrueren. We hebben de site daarom verdeeld in drie delen. Voor het eerste deel hebben we instructiekaarten gemaakt: stap-voor-stap handleidingen voor leerlingen voor de bediening van machines, transportmiddelen en materieel. Het tweede deel is gevuld met checklists voor lokalen en machines, transportmiddelen en materieel. Daarmee kunnen docenten periodiek controleren of aan alle veiligheidsaspecten wordt voldaan. Het laatste deel bestaat uit Arbo wet- en regelgeving en andere veiligheidsaspecten die voor een praktijklokaal extra van belang zijn. Dit laatste deel geeft onder meer antwoorden op vragen als ‘wie is verantwoordelijk voor keuringen’? Daarmee is de website ook handig als ondersteuning in de communicatie tussen docenten en schoolleiding.”

Jong geleerd is oud gedaan
Docenten vinden op de nieuwe website dus makkelijk en snel de informatie die ze nodig hebben om verantwoord te werken in een veilig M&T-praktijklokaal. Dat is niet alleen belangrijk voor docenten en leerlingen, maar uiteindelijk voor de hele branche. Gertjan licht toe: “Op het vmbo zijn leerlingen nog heel goed te vormen. Het is dus zaak om veilig werken vanaf het eerste moment te stimuleren. En om als docent een goede beroepshouding uit te stralen; wat je als docent laat zien, nemen leerlingen meestal automatisch over. De instructie- en controlekaarten op de website helpen je hierbij. Zo leid je veilige monteurs, chauffeurs en magazijnmedewerkers op, die weer als goed voorbeeld kunnen dienen in de bedrijven waar ze uiteindelijk gaat werken.” Dat heeft Jos aan den lijve ondervonden: “Leerlingen pikken het zo snel op. Bij het testen van de instructiekaarten op een school werd ik door leerlingen meteen gewezen op een elektrische pallettruck die niet gekeurd was. Een andere leerling weigerde in een stagebedrijf om met een laadklep te werken omdat die niet in orde was. Heel attent en het heeft vervolgens echt bijgedragen aan het veiligheidsbewustzijn van de leerling. Jong geleerd is oud gedaan gaat hier dus zeker op!”

Meer over veiligepraktijklokalen.nl
Veiligheid is belangrijk. Op de werkplek, maar ook in de praktijklokalen in het voortgezet onderwijs. Voion wil schoolbesturen, docenten en leerlingen daarmee graag helpen. Daarom ontwikkelen we, in samenwerking met diverse platforms, websites met instructiekaarten, checklists en andere belangrijke informatie over veiligheid in praktijklokalen. Denk aan wettelijke arbo-eisen, aansprakelijkheid, groepsgrootte en sociaal gedrag van jongeren. Er zijn al websites voor: veilige practica bij natuurwetenschappen of de onderbouw techniek, praktijkonderwijs en de vmbo-profielen Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) en Produceren, Installeren en Energie (PIE). De websites zijn allemaal te vinden via veiligepraktijklokalen.nl.