GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Verdere versoepelingen coronamaatregelen

vrijdag 18 maart 2022 | Veilig en vitaal werken

Hoewel de besmettingen hoog zijn, is de toegang tot de zorg niet onder druk komen te staan sinds de recente versoepelingen. Om die reden heeft het Kabinet besloten om een aantal maatregelen en adviezen (verder) los te laten in het voortgezet onderwijs.

Versoepelingen m.i.v. 15 maart
Met ingang van 15 maart zijn voor het voortgezet onderwijs de volgende adviezen losgelaten:

  • Het advies om 2x in de week preventief te zelftesten.

Bij klachten wordt wel nog geadviseerd om te (zelf)testen. Daarvoor blijft de gratis distributie van zelftesten voorlopig nog doorgaan.

  • Het thuiswerkadvies van 50%.

Werkgevers en werknemers worden in plaats daarvan geadviseerd om onderling afspraken te maken over hybride werken.

Versoepelingen m.i.v. 23 maart
Met ingang van 23 maart zijn ook de volgende adviezen losgelaten:

  • De verplichting om in het leerlingenvervoer (en ook in het OV) mondkapjes te dragen.

Het generieke (vrijblijvende) mondkapjesadvies voor ‘daar waar het druk is’ blijft staan en is aan werknemers en leerlingen zelf om na te leven.

  • Het coronatoegangsbewijs-1G (testen voor toegang) ongeplaceerd binnen bij 500+ bezoekers.

Dit betekent dat grote(re) bijeenkomsten en (leerlingen)feesten op school weer doorgang kunnen vinden. 

Maatregelen die blijven
Een aantal maatregelen blijven gelden:

  • De basisregels ten aanzien van hygiëne, gezondheid en ventilatie blijven bestaan.

  • 1,5 meter afstandsregel bij gezonde zwangere werkneemsters.

Gezonde zwangere werkneemsters moeten vanaf 28 weken 1,5 meter afstand houden tot anderen, ook tot leerlingen. Dit leidt er in de meeste situaties in de praktijk toe dat deze werkneemster vanaf het derde trimester ander werk moet doen waarbij wel afstand gehouden kan worden.

De wijzigingen zijn in de norm coronavirus in de Arbocatalogus-VO aangepast.