GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Verlenging bestedingstermijn NPO en meer middelen voor vo

maandag 28 februari 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt

De bestedingstermijn van het NPO wordt met twee jaar verlengd. Ook wordt een deel van het geld anders verdeeld. Dat kondigde minister Wiersma op 25 februari aan in de Kamerbrief ‘Bijsturing NP Onderwijs: verdeling middelen en verlenging van de bestedingstermijn’.

In deze Kamerbrief kondigt minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) aan om de koers van het Nationaal Programma Onderwijs te verleggen. De drie belangrijkste punten uit de brief zijn:

Meer tijd
Het geld uit het programma kan nu ook worden ingezet in de schooljaren 2023/2024 en 2024/2025, als dat nodig is. Dit geeft scholen meer ruimte om het geld voor de juiste maatregelen in te zetten. Hoeveel tijd en ruimte hiervoor nodig is, verschilt per school. Scholen weten ruim voor volgend schooljaar welk bedrag ze precies krijgen, zodat ze daarmee gerichte plannen kunnen maken.

Andere verdeling geld
Inmiddels is gebleken dat scholen in het voortgezet onderwijs een hoger bedrag per leerling nodig hebben om de basis te versterken. Middelbare scholen zijn langer dicht geweest dan basisscholen en hebben daardoor meer werk te verzetten. Het basisbedrag per leerling in het voortgezet onderwijs is volgend schooljaar daarom circa 820 euro, voor het primair onderwijs is dit 500 euro per leerling. Voor het speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en de bovenbouw van het vmbo kregen scholen al een hoger bedrag, dat blijft zo. Ook wordt het budget niet specifiek gericht op scholen in achterstandswijken, maar wordt breder gekeken waar de basis verder moet worden versterkt. Gebleken is dat bijvoorbeeld ook kinderen uit middenklasse-gezinnen behoefte hebben aan betere ondersteuning.

Structurele aandacht voor verbetering onderwijs
Het kabinet ziet de verbreding van het programma als logische opmaat naar de meer structurele aandacht voor verbetering van het onderwijs, waar in het regeerakkoord geld voor is uitgetrokken. Daarbij zal verder worden gebouwd op de ervaringen van het Nationaal Programma Onderwijs. Met dit programma, dat in februari 2021 is ingezet, is voor het primair en voortgezet onderwijs in totaal 5,8 miljard euro beschikbaar gesteld. Scholen besteden dit geld aan bewezen effectieve interventies uit een speciaal ontwikkelde menukaart.

Lees ook de Kamerbrief: Bijsturing NP Onderwijs: verdeling middelen en verlenging van de bestedingstermijn’.

Bron: Rijksoverheid