Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Verlenging stimuleringsregeling oriëntatietrajecten zij-instromers

woensdag 23 mei 2018 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Algemeen Voion

Schoolbesturen en lerarenopleidingen kunnen tot 1 november een offerte indienen voor het ontwikkelen en uitvoeren van oriëntatietrajecten voor zij-instromers in hun regio. De termijnen van de stimuleringsregeling oriëntatietrajecten zij-instromers zijn verlengd. Er zijn nog middelen beschikbaar voor vier nieuwe offertes.

In de zoektocht naar oplossingen voor het lerarentekort in het voortgezet onderwijs wordt steeds vaker gekeken naar de inzet van zij-instromers. Maar hoe zorg je er nou voor dat potentiële zij-instromers een goed beeld hebben van het voortgezet onderwijs en het leraarschap? En hoe weet je als school of een potentiële zij-instromer geschikt is voor het leraarschap? Gezien de toenemende vraag naar oriëntatietrajecten voor zij-instromers, wil Voion het mogelijk maken dat er in verschillende regio’s in het land oriëntatietrajecten worden ontwikkeld en uitgevoerd. De oriëntatietrajecten helpen potentiële zij-instromers de geschiktheid voor het leraarschap te testen en om goed voorbereid de overstap te maken.

Verlenging stimuleringsregeling
De termijnen van de stimuleringsregeling zijn verlengd. Hogescholen en universiteiten kunnen nu tot 1 november 2018 een aanvraag indienen. De offertes worden op volgorde van binnenkomst getoetst aan de criteria. Het oriëntatietraject moet voor 31 december 2018 worden uitgevoerd. De regeling staat op de website van Voion.

Meer informatie?
Neem voor meer informatie en vragen contact op met de projectleider Rob Hommen: r.hommen@caop.nl of 06 – 10074170 of met een van de regioadviseurs.