GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Versoepelingen coronamaatregelen vo

woensdag 16 februari 2022 | Veilig en vitaal werken

Het kabinet laat een groot deel van de huidige coronamaatregelen vervallen. Dit geldt ook voor het voortgezet onderwijs. De versoepelingen worden in stappen ingevoerd: Op 18 februari vervallen de spreiding van pauzes, looproutes, cohortering en het thuiswerkadvies. Externen mogen met mondkapje en 1,5 meter afstand de school weer in. Per 25 februari vervalt de mondkapjesplicht en het advies om afstand te houden in het onderwijs.

Versoepelingen per 18 februari

  • Geen spreiding meer van pauzes in groepen
  • Geen looproutes meer nodig
  • Geen cohortering op niveau van klas/groep: verschillende groepen binnen een school mogen weer samenwerken.
  • Het thuiswerkadvies vervalt per direct. Dat betekent dat er per 15 februari weer fysieke teamvergaderingen mogelijk zijn.
  • Ouders en verzorgers en andere externen mogen met mondkapje en op 1,5 meter afstand de school weer in. Ook mogen zij weer mee naar open dagen.

Versoepelingen per 25 februari

  • De mondkapjesplicht vervalt. Leerlingen en medewerkers hoeven binnen school geen mondkapje meer te dragen.
  • Het advies om afstand te houden in het voortgezet onderwijs vervalt.

Ingangsmoment
Scholen kunnen ervoor kiezen om de versoepelingen op school in te voeren op de maandag (in de nieuwe schoolweek) nadat de landelijke maatregelen zijn versoepeld. Dat betekent voor het loslaten van de contactbeperkende maatregelen dat die versoepelingen uiterlijk maandag 21 februari ingaan. Voor de andere maatregelen geldt dat die uiterlijk maandag 28 februari ingaan.

Basisregels en zelftesten blijven
De basisregels blijven gelden: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden, met klachten testen en thuisblijven na een positieve test en goed ventileren. Daarnaast blijft het dringende advies om twee keer per week een preventieve zelftest te doen van kracht voor het onderwijspersoneel en leerlingen.

De wijzigingen worden binnenkort in de norm coronavirus in de Arbocatalogus-VO aangepast.