GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Vervallen laatste coronamaatregel

woensdag 25 mei 2022 | Veilig en vitaal werken

Het advies voor zwangere medewerkers om tijdens de coronapandemie vanaf 28 weken 1,5 meter afstand te houden, is komen te vervallen. Los van de coronapandemie blijft gelden dat zwangere medewerkers sowieso goed voorgelicht moeten worden over eventuele risico’s op het werk.

Door het vervallen van de laatste coronamaatregel, zijn alleen de basis(hygiëne)regels en het advies om te (zelf)testen bij klachten nog van kracht. Dit betekent dat er geen specifieke (school)maatregelen meer zijn.

Norm coronavirus vervalt
Door het vervallen van de laatste coronamaatregel vervalt ook de norm coronavirus in de Arbocatalogus-VO. Via onze nieuwsbrief en website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Mocht de situatie daartoe aanleiding geven, dan publiceert Voion een nieuwe coronanorm met de dan geldende maatregelen.

Servicedocument Funderend Onderwijs
Het Ministerie van OCW heeft een Servicedocument Funderend Onderwijs opgesteld. Dit servicedocument is opgesteld ter ondersteuning van schoolbesturen en geeft antwoord op vragen rondom corona, gebaseerd op bestaande wet- en regelgeving, inclusief coronamaatregelen vanuit het Kabinet en aanvullende maatregelen en adviezen van het RIVM.

Hoofdlijnen van de (middel)langetermijnaanpak COVID-19
Om het funderend onderwijs voor te bereiden op het leven met het coronavirus presenteerde het kabinet de hoofdlijnen van een (middel)langetermijnstrategie COVID-19 voor het funderend onderwijs. Deze strategie bevat een viertal scenario’s waar scholen zich op moeten voorbereiden.
Vertegenwoordigers uit het funderend onderwijs werken momenteel aan een sectorplan waarin deze vier scenario’s voor de (middel)langetermijnaanpak van COVID-19 worden geconcretiseerd.