Nieuws

Werkgeverspremies WGA en ZW in 2021 iets omhoog

woensdag 16 september 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt

De premies voor de arbeidsongeschiktheids- en Ziektewetverzekeringen waarvoor werkgevers zich bij UWV kunnen verzekeren, gaan in 2021 omhoog. De stijging is in lijn met de trend in voorgaande jaren. De gemiddelde WGA-premie gaat met 0,02 procentpunt omhoog naar 0,78%. Bij de Ziektewet is de stijging iets groter, hier gaat de gemiddelde premie met 0,06 procentpunt omhoog, naar 0,58%.

Download de (volledige) nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2021 (UWV).