Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Wetsvoorstel maakt deactivering quotum arbeidsbeperkten mogelijk

woensdag 4 april 2018 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Het quotum voor de banenafspraak wordt gedeactiveerd als werkgevers voldoende banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidshandicap. Dit staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee de ministerraad instemde.

Het wetsvoorstel regelt ook dat er eenmalig over het eerste jaar na activering niet wordt geheven. Dat geeft werkgevers meer tijd om alsnog het afgesproken aantal banen voor werknemers met een beperking te realiseren.

Banenafpraak
De banenafspraak komt voort uit het Sociaal akkoord uit 2013, waarin kabinet en sociale partners hebben vastgelegd dat werkgevers extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Voor het voortgezet onderwijs geldt dat eind 2023 in totaal 2.640 extra banen moeten zijn gecreëerd. Elk jaar wordt gemeten of het afgesproken aantal banen is gehaald. Als dat niet het geval is, kunnen werkgevers een heffing krijgen opgelegd.

Wetsvoorstel
In de wet was nog niet geregeld dat de quotumheffing weer gedeactiveerd wordt als na een inhaalslag het aantal banen in een volgend jaar wordt gehaald. Daarom heeft de ministerraad nu het wetsvoorstel 'deactivering en uitstel quotumheffing in het eerste jaar na activering' aanvaard. Dit wetsvoorstel regelt ook dat er eenmalig over het eerste jaar na activering niet wordt geheven. Daardoor krijgen overheidswerkgevers meer tijd om een inhaalslag te maken en de afgesproken banen alsnog te realiseren.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: Rijksoverheid.nl