GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Zelftest voor nieuwe zij-instromers

maandag 9 maart 2020 |

Er is een nieuwe zelftest ontwikkeld, speciaal voor mensen die overwegen om als zij-instromer in het onderwijs aan de slag te gaan. De test ‘Carrièreswitch naar het onderwijs’ is een laagdrempelige test waarmee belangstellenden kunnen nagaan welke vaardigheden er nodig zijn voor een baan als leraar en over welke van deze vaardigheden zij beschikken. Dat helpt hen bij de oriëntatie op een baan als leraar.

Eerdere test voor studiekiezers
Voor de campagne Helden voor de klas is er al eerder een test ontwikkeld voor vervolgstudiekiezers van 16-18 jaar en hbo- en wo-studenten die overwegen een opleiding tot leraar te volgen. De campagne is inmiddels geëindigd,  maar de test is nog steeds beschikbaar. Deze test is al meer dan 35.000 keer volledig ingevuld.

Geïnteresseerden vanuit banken, verzekeraars, het UWV en ook vanuit samenwerkingsverbanden van schoolbesturen en RTC’s, vragen regelmatig naar een zelftest voor volwassen potentiële zij-instromers. Zij maakten tot nu toe vaak gebruik van de bestaande test, hoewel die dus eigenlijk voor een andere doelgroep is ontwikkeld. Nu is er speciaal voor hen de nieuwe test voor zij-instromers.

Doe de zelftest voor zij-instromers of de zelftest voor leerlingen en studenten.