GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Ziekteverzuimcijfers 2020 voortgezet onderwijs

woensdag 6 oktober 2021 |

Het ziekteverzuimpercentage van het onderwijzend personeel is in 2020 ten opzichte van 2019 met 0,2 procentpunt gedaald naar 5,4%. Bij het onderwijsondersteunend personeel steeg het ziekteverzuimpercentage met 0,3 procentpunt van 5,9% in 2019 naar 6,2% in 2020. Voion heeft de verzuimcijfers van 2020 gepubliceerd en uitgesplitst naar personeels- en schoolkenmerken.

Als gevolg van de coronapandemie veranderden begin 2020, van de ene op de andere dag, de werkomstandigheden van het onderwijspersoneel. Het kabinet besloot de vo-scholen te sluiten en de samenleving deed een appèl op het onderwijs om de lessen zoveel als mogelijk online doorgang te laten vinden; het docentschap werd een ‘cruciaal beroep’. Het plotseling wegvallen van de fysieke contacten met leerlingen, collega’s en docenten en het werken met nieuwe ict-middelen en onderwijsmethoden vanuit huis en/of lege klaslokalen vroeg het uiterste van het aanpassingsvermogen van eenieder. Deze veranderingen hadden invloed op de werkdruk, de voornaamste risicofactor voor het ziekteverzuim.

Aan de andere kant bood de nieuwe situatie ook kansen en uitdagingen om nieuwe werkmethoden (versneld) in te voeren. Docenten stonden in het centrum van de belangstelling in de samenleving en kregen ruimte om het onderwijs weer zo snel mogelijk ‘op poten’ te krijgen. Voor veel docenten waren dit krachtige energiegevers.

De verzuimkengetallen over 2020 moeten in het licht van deze grote veranderingen worden bekeken en beoordeeld. Dit maakt ook de vergelijking van de verzuimcijfers in het bijzondere coronajaar 2020 met voorgaande ‘normale’ jaren moeilijk. Conclusies moeten dan ook met dit voorbehoud worden gelezen.

Tabel: ziekteverzuimgegevens onderwijzend personeel en directie (OP) voortgezet onderwijs

Tabel: ziekteverzuimgegevens onderwijzend personeel en directie (OP) voortgezet onderwijs

Tabel: ziekteverzuimgegevens ondersteunend personeel (OOP) voortgezet onderwijs

Tabel: ziekteverzuimgegevens ondersteunend personeel (OOP) voortgezet onderwijs

Verzuimcijfers uitgesplitst naar kenmerken
In het rapport Verzuimcijfers VO 2020 zijn de verzuimcijfers uitgesplitst naar personeels- en schoolkenmerken, zoals leeftijd, geslacht, aanstellingsomvang, denominatie, verstedelijking, schoolgrootte en schooltype.

Verzuimcijfers per school
De verzuimcijfers per school zijn beschikbaar via de Verzuimbenchmark-VO. In de verzuimbenchmark kunnen scholen de meldingsfrequentie en het verzuimpercentage vergelijken met dat van - qua type overeenkomstige -  andere scholen.

Meer informatie