GP Kees Winkelman 6682 2 LR 1600

Onderwijsarbeidsmarkt

Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs

Inleiding

Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs heeft behoefte aan oplossingen voor het lerarentekort. Door regionaal samen te werken kan er op maat gewerkt worden aan dit arbeidsmarktvraagstuk. Voion ondersteunt regionale projecten met een cofinanciering via de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs. De regeling is bedoeld voor innovatieve, regionaal georiënteerde initiatieven van samenwerkende schoolbesturen en lerarenopleidingen om arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken.   

Voor 10 regionale projecten is in 2018/2019 cofinanciering toegekend. 
Op 20 februari 2019 vond een kennisdelingsbijeenkomst voor de projectleiders plaats bij de VO-raad in Utrecht. Tijdens twee gespreksrondes spraken ze met elkaar over de totstandkoming van de projecten, de processen, leerpunten en succesfactoren. Lees er meer over in het artikel "Enthousiasme, energie en onverwachte hobbels".

De ervaringen, opgedane kennis en de eindproducten van deze projecten deelt Voion via deze pagina met de sector.

Wilt u meer weten over de opbrengsten van alle SRAL- en SROZ-projecten? Bekijk dan de publicatie Groot denken & Klein beginnen. Terugblik op projecten om het lerarentekort aan te pakken.

De projecten:

Inspiratie

 • Regionaal samenwerken aan het behoud van starters

  Ondersteuning tijdens de startperiode van een nieuwe docent is niet alleen belangrijk om starters in het onderwijs te behouden, maar draagt ook bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Welke regionale afspraken zijn te maken om uitval van startende docenten te voorkomen?

 • Zo geef je zij-instromers een goede start

  Zij-instromers uit andere sectoren kunnen een waardevolle toevoeging zijn in het voortgezet onderwijs. Maar hoe geef je zij-instromers een goede start? Dit artikel is gepubliceerd in het magazine Naar school nr. 30 van de VOS/ABB, december 2021.

 • Financials aan de slag in het onderwijs

  In het project 'Shift happens' worden (oud-)medewerkers uit de financiële wereld geïnteresseerd voor een baan als docent in een tekortvak.

 • Oriëntatietraject voor traineeship

  Trainees in onderwijs werkte met het Joke Smitcollege, Wolfert Tweetalig en VU samen om geïnteresseerden in het onderwijs kennis te laten maken met eerstegraads docentschap. Dit project heeft cofinanciering ontvangen via de Stimuleringsregeling oriëntatietrajecten zij-instromers van Voion (2018/2019).

 • Bovenschoolse leerateliers

  Schoolbestuurders, docenten, studenten en stagiaires van verschillende scholen in Friesland leren in bovenschoolse leerateliers met en van elkaars onderwijsvernieuwingen.

 • High potentials voor de klas

  Het Jan Tinbergen College en RSG ‘t Rijks werken samen met Fontys Lerarenopleiding om nieuwe doelgroepen te interesseren voor een baan als docent in een bètavak.

 • Terugblik online kennisevent Voldoende en goed personeel door regionale samenwerking

  Hoe draagt samenwerking bij aan de aanpak van het personeelstekort in het onderwijs? Om kennisdeling tussen RAP-regio's te bevorderen, organiseerden het Arbeidsmarktplatform PO, Voion en SOM op 9 juni het online kennisevent ‘Voldoende én goed personeel door regionale samenwerking’.

 • Duurzaam integreren zij-instroom

  Hoe gaan de RAP-regio’s om met zij-instroom en wat is nodig om de inzet van ‘docenten van buiten’ te stimuleren? De verschillende regio’s hebben elk een andere ervaring met zij-instroom, maar zijn het over één ding eens: de discussie over waaróm je als bestuur een zij-instromer aan wilt stellen, is nog niet goed gevoerd.

 • Docenten werven in het technisch domein - Rijnmond

  Hogeschool Rotterdam werkt samen met TechForce Rijnmond om met gerichte voorlichtingsacties nieuwe docenten in het technisch domein te werven.

 • Statushouders en wereldburgers aan de slag in het onderwijs

  In dit project krijgen hoogopgeleide, geïnteresseerde en geschikte statushouders en andere wereldburgers een opleiding tot tweedegraads docent in een tekortvak.

 • Technische docenten Steenwijkerland-Weststellingwerf

  Werknemers in techniek en ICT de mogelijkheid bieden om een weloverwogen keuze te maken voor een eventuele overstap naar het onderwijs.

 • Assessmentcentrum voor zij-instromers

  Hbo-lerarenopleiding zet samen met vo-scholen in Friesland en Groningen een assessmentcentrum op voor zij-instromers in het vo.

 • Regionaal mobiliteitscentrum Twente-Achterhoek

  Meta Schoenmaker vertelt over het samenwerken om gezamenlijk lerarentekorten en -overschotten en andere arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken.

 • Krachtige starters

  Jan Klein, directeur-bestuurder Nuborgh College, vertelt over de ontwikkeling van een psychologische component in de doorlopende leerlijn voor starters in het onderwijs.

 • Opscholing en doorstroming tweedegraads leraren tekortvakken

  ICLON nam het initiatief om een intake- en assessmentprocedure te ontwikkelen voor tweedegraads docenten in tekortvakken.

 • Kennismakingstraject voor high potentials

  Het Jan Tinbergen College in Roosendaal, ’t Rijks in Bergen op Zoom en Fontys Lerarenopleiding Tilburg slaan de handen ineen om nieuwe betadocenten te werven.

 • Docenten werven in het technisch domein – netwerken brengt je verder

  Het vinden van docenten in technische vakken voor het beroepsonderwijs wordt steeds lastiger in de regio Rijnmond. Dit willen de deelnemers van TechForce Rijnmond aanpakken.

 • Regionaal Mobiliteitscentrum Twente/Achterhoek: Samen staan we sterk

  Zes zelfstandige vo-scholen in Twente/Achterhoek richten een Regionaal Mobiliteitscentrum (RMC) op, met als doel de kwaliteit van het onderwijs te behouden.

Onderzoeken

 • Adviesrapport aanpak leerlingendaling voortgezet onderwijs

  De Commissie Dijkgraaf heeft in kaart gebracht wat de invloed is van teruglopende leerlingenaantallen in het vo en adviseert hoe schoolbesturen beter in staat gesteld kunnen worden zorg te dragen voor toekomstbestendig onderwijs in de regio.