VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs

Inleiding

Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs heeft behoefte aan oplossingen voor het lerarentekort. Door regionaal samen te werken kan er op maat gewerkt worden aan dit arbeidsmarktvraagstuk. Voion ondersteunt regionale projecten met een cofinanciering via de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs. De regeling is bedoeld voor innovatieve, regionaal georiënteerde initiatieven van samenwerkende schoolbesturen en lerarenopleidingen om arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken.   

Voor 10 regionale projecten is cofinanciering toegekend. Op 26 april 2018 kwamen de penvoerders van deze projecten bij elkaar om de initiatieven aan elkaar te presenteren. Lees het nieuwsbericht Nieuwe regionale projecten aanpak lerarentekort van start >>
Op 20 februari jl. vond een kennisdelingsbijeenkomst voor de projectleiders plaats bij de VO-raad in Utrecht. Tijdens twee gespreksrondes spraken ze met elkaar over de totstandkoming van de projecten, de processen, leerpunten en succesfactoren. Lees er meer over in het artikel "Enthousiasme, energie en onverwachte hobbels".

De ervaringen, opgedane kennis en de eindproducten van deze projecten zal Voion via deze pagina met de sector delen.

De projecten:
 1. Opscholing en doorstroming tweedegraads leraren tekortvakken
  Tweedegraads docenten bevoegd maken om les te kunnen geven in de bovenbouw van havo en vwo. Dat is de insteek van het Zuid-Hollandse project ‘Opscholing en doorstroming tweedegraads leraren tekortvakken’.

 2. Statushouders aan de slag in het onderwijs
  Drie scholengemeenschappen en de Hogeschool Utrecht hebben de handen ineen geslagen om geïnteresseerde en geschikte statushouders op te leiden tot tweedegraads docent. Dit doen ze met het project ‘Statushouders in onderwijs aan de slag’.
  Lees ook het nieuwsbericht Utrechtse projecten goed op weg.

 3. Docenten werven in het technisch domein
  Het vinden van docenten in technische vakken voor het beroepsonderwijs wordt steeds lastiger in de regio Rijnmond. Dit willen de deelnemers van TechForce Rijnmond aanpakken met het project ‘Docenten werven in het technisch domein’.

  Parel VO Docenten werven in het technische domein

 4. Krachtige starters
  Startende docenten die het onderwijs binnen een paar jaar voor gezien houden. Het komt regelmatig voor. De voornaamste oorzaak? De grote overgang van lerarenopleiding naar de start als docent. Met het project ‘Krachtige starters’ willen het Nuborgh College, het Greijdanus College en de lerarenopleiding van Hogeschool Windesheim hier verandering in brengen.

 5. Assessmentcentrum voor zij-instromers
  Het lerarentekort terugdringen met kwalitatief goede assessments en leerwerktrajecten op maat. Dat is de insteek van het project ‘Assessmentcentrum voor zij-instromers’ van NHL Stenden Hogeschool en de schoolbesturen Piter Jelles en O2G2.

 6. Financials in onderwijs aan de slag
  Het voortgezet onderwijs in de regio Utrecht heeft dringend behoefte aan nieuwe leraren. Tegelijkertijd maken ontwikkelingen in de financiële sector juist dat medewerkers op zoek gaan naar nieuw carrièreperspectief. Met het project ‘Shift happens’ hopen Hogeschool Utrecht en een aantal schoolbesturen (oud-)medewerkers uit de financiële sector warm te maken voor een baan in het onderwijs.
  Lees ook het nieuwsbericht Utrechtse projecten goed op weg.

 7. Vacatures met tekortvakkenlabel voor zij-instromers
  Voor veel scholen is het moeilijk om voldoende docenten te vinden voor de tekortvakken. De zeven reformatorische schoolbesturen in Nederland hebben daarbij een extra uitdaging. Zij zoeken immers docenten die zelf ook uit reformatorische kring komen. Om geïnteresseerden kennis te laten maken met het leraarschap, starten de reformatorische scholen van 4 tot 15 maart de campagne 'Een uurtje voor de klas'. De campagne is een van de activiteiten van 'En dan ben je leraar'.

 8. Mobiliteitscentrum Twente/Achterhoek
  De regio Twente/Achterhoek heeft in het voortgezet onderwijs niet alleen te maken met een dreigend lerarentekort, maar ook met een krimp van het aantal leerlingen. Zes zelfstandige VO-scholen werken samen aan de oprichting van een regionaal mobiliteitscentrum om deze problemen op een adequate manier aan te pakken.
  >> Lees het praktijkverhaal over het Mobiliteitscentrum Twente/Achterhoek
  >> Lees het praktijkverhaal uit het Katern Regionale samenwerking voor bestuurders in het vo: Een gezamenlijke aanpak lerarentekort in de regio Twente/Achterhoek
  >> Zie ook het nieuwsbericht Intentieverklaring bestuurlijke samenwerking regio Twente/Achterhoek getekend.

  Parel-VO Regionaal Mobliliteitscentrum Twente/Achterhoek

 9. Bovenschoolse leerateliers in Friesland en Noord-Overijssel
  De kwaliteit van het onderwijs verbeteren, de mobiliteit van docenten bevorderen en startende leraren binden aan de regio. Dat is de insteek van het project ‘Bovenschoolse leerateliers’, waar zeven schoolbesturen in Friesland en Overijssel en de lerarenopleidingen van Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden mee aan de slag gaan. Meer weten? Lees het praktijkverhaal Schoolbesturen in Friesland en Overijssel organiseren bovenschoolse leerateliers.

  Parel-VO Bovenschoolse leerateliers

 10. High potentials voor de klas
  De regio West-Brabant heeft nu al een nijpend tekort aan docenten, vooral in de bètavakken. Hoogste tijd om nieuwe doelgroepen aan te boren. Het Jan Tinbergen College in Roosendaal, ’t Rijks in Bergen op Zoom en Fontys Lerarenopleiding Tilburg slaan hiervoor de handen in elkaar.
  >> Bekijk het filmpje over dit project.
  >> Bekijk hieronder de factsheet over de aanpak en de lessons learned.

  Parel-VO Kennismakingstraject voor high potentials

Instrumenten

 • Handreiking regionale samenwerking op personeelsgebied

  Verschillende vormen van samenwerking op personeelsgebied komen aan de orde, van low profile samenwerking zoals het inrichten van een gezamenlijke vacaturebank tot en met het realiseren van een regionaal mobiliteitscentrum.

Inspiratie

 • Regionaal mobiliteitscentrum Twente-Achterhoek

  Meta Schoenmaker, hoofd P&O van het Assink Lyceum, vertelt over het samenwerken om gezamenlijk (dreigende) lerarentekorten en -overschotten en andere arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken. Dit project heeft cofinanciering ontvangen via de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van Voion.

 • Krachtige starters

  Jan Klein, directeur-bestuurder Nuborgh College, vertelt over de ontwikkeling van een psychologische component in de doorlopende leerlijn voor starters in het onderwijs. Dit project heeft cofinanciering ontvangen via de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van Voion.

 • Opscholing en doorstroming tweedegraads leraren tekortvakken

  ICLON nam het initiatief om een intake- en assessmentprocedure te ontwikkelen voor tweedegraads docenten in tekortvakken die als eerstegraads docenten functioneren en voor deze groep opleidingstrajecten op maat te maken. Dit project heeft cofinanciering ontvangen via de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van Voion.

 • Kennismakingstraject voor high potentials

  Het Jan Tinbergen College in Roosendaal, ’t Rijks in Bergen op Zoom en Fontys Lerarenopleiding Tilburg slaan de handen ineen om nieuwe betadocenten te werven.

 • Docenten werven in het technisch domein – netwerken brengt je verder

  Het vinden van docenten in technische vakken voor het beroepsonderwijs wordt steeds lastiger in de regio Rijnmond. Dit willen de deelnemers van TechForce Rijnmond aanpakken.

 • Regionaal Mobiliteitscentrum Twente/Achterhoek: Samen staan we sterk

  Zes zelfstandige vo-scholen in Twente/Achterhoek richten een Regionaal Mobiliteitscentrum (RMC) op, met als doel de kwaliteit van het onderwijs te behouden.

 • Friesland en Overijssel organiseren bovenschoolse leerateliers

  Om kennis te delen, hebben zeven schoolbesturen een platform gecreëerd waarbij verschillende scholen en startende en zittende docenten elkaar kunnen ontmoeten.

Onderzoeken