VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs

Inleiding

Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs heeft behoefte aan oplossingen voor het lerarentekort. Door regionaal samen te werken kan er op maat gewerkt worden aan dit arbeidsmarktvraagstuk. Voion ondersteunt regionale projecten met een cofinanciering via de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs. De regeling is bedoeld voor innovatieve, regionaal georiënteerde initiatieven van samenwerkende schoolbesturen en lerarenopleidingen om arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken.   

Voor 10 regionale projecten is in 2018/2019 cofinanciering toegekend. 
Op 20 februari 2019 vond een kennisdelingsbijeenkomst voor de projectleiders plaats bij de VO-raad in Utrecht. Tijdens twee gespreksrondes spraken ze met elkaar over de totstandkoming van de projecten, de processen, leerpunten en succesfactoren. Lees er meer over in het artikel "Enthousiasme, energie en onverwachte hobbels".

De ervaringen, opgedane kennis en de eindproducten van deze projecten deelt Voion via deze pagina met de sector.

De projecten:
 1. Opscholing en doorstroming tweedegraads leraren tekortvakken
  Tweedegraads docenten bevoegd maken om les te kunnen geven in de bovenbouw van havo en vwo. Dat is de insteek van het Zuid-Hollandse project ‘Opscholing en doorstroming tweedegraads leraren tekortvakken’.

 2. Statushouders aan de slag in het onderwijs
  Drie scholengemeenschappen en de Hogeschool Utrecht hebben de handen ineen geslagen om geïnteresseerde en geschikte statushouders op te leiden tot tweedegraads docent. Dit doen ze met het project ‘Statushouders en wereldburgers aan de slag in het onderwijs’.

 3. Docenten werven in het technisch domein
  Het vinden van docenten in technische vakken voor het beroepsonderwijs wordt steeds lastiger in de regio Rijnmond. Dit willen de deelnemers van TechForce Rijnmond aanpakken met het project ‘Docenten werven in het technisch domein’.

  Parel VO Docenten werven in het technische domein

 4. Krachtige starters
  Startende docenten die het onderwijs binnen een paar jaar voor gezien houden. Het komt regelmatig voor. De voornaamste oorzaak? De grote overgang van lerarenopleiding naar de start als docent. Met het project ‘Krachtige starters’ willen het Nuborgh College, het Greijdanus College en de lerarenopleiding van Hogeschool Windesheim hier verandering in brengen.

 5. Assessmentcentrum voor zij-instromers
  Het lerarentekort terugdringen met kwalitatief goede assessments en leerwerktrajecten op maat. Dat is de insteek van het project ‘Assessmentcentrum voor zij-instromers’ van NHL Stenden Hogeschool en de schoolbesturen Piter Jelles en O2G2.

 6. Financials in onderwijs aan de slag
  Het voortgezet onderwijs in de regio Utrecht heeft dringend behoefte aan nieuwe leraren. Tegelijkertijd maken ontwikkelingen in de financiële sector juist dat medewerkers op zoek gaan naar nieuw carrièreperspectief. Met het project ‘Shift happens’ hopen Hogeschool Utrecht en een aantal schoolbesturen (oud-)medewerkers uit de financiële sector warm te maken voor een baan in het onderwijs.

 7. Vacatures met tekortvakkenlabel voor zij-instromers
  Voor veel scholen is het moeilijk om voldoende docenten te vinden voor de tekortvakken. De zeven reformatorische schoolbesturen in Nederland hebben daarbij een extra uitdaging. Zij zoeken immers docenten die zelf ook uit reformatorische kring komen. Om geïnteresseerden kennis te laten maken met het leraarschap, starten de reformatorische scholen van 4 tot 15 maart de campagne 'Een uurtje voor de klas'. De campagne is een van de activiteiten van 'En dan ben je leraar'.

 8. Mobiliteitscentrum Twente/Achterhoek
  De regio Twente/Achterhoek heeft in het voortgezet onderwijs niet alleen te maken met een dreigend lerarentekort, maar ook met een krimp van het aantal leerlingen. Zes zelfstandige VO-scholen werken samen aan de oprichting van een regionaal mobiliteitscentrum om deze problemen op een adequate manier aan te pakken.
  >> Welke activiteiten zijn er uitgevoerd? Wat is ervan geleerd? En hoe staat het nu met dit project? Lees het artikel Mobiliteitscentrum Twente-Achterhoek (april 2021)
  >> Lees het praktijkverhaal over het Mobiliteitscentrum Twente/Achterhoek (april 2019)
  >> Lees het praktijkverhaal uit het Katern Regionale samenwerking voor bestuurders in het vo: Een gezamenlijke aanpak lerarentekort in de regio Twente/Achterhoek

  Parel-VO Regionaal Mobliliteitscentrum Twente/Achterhoek

 9. Bovenschoolse leerateliers in Friesland en Noord-Overijssel
  De kwaliteit van het onderwijs verbeteren, de mobiliteit van docenten bevorderen en startende leraren binden aan de regio. Dat is de insteek van het project ‘Bovenschoolse leerateliers’, waar zeven schoolbesturen in Friesland en Overijssel en de lerarenopleidingen van Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden mee aan de slag gaan. Meer weten? Lees het praktijkverhaal Schoolbesturen in Friesland en Overijssel organiseren bovenschoolse leerateliers.

  Parel-VO Bovenschoolse leerateliers

 10. High potentials voor de klas
  De regio West-Brabant had in 2018 al een nijpend tekort aan docenten, vooral in de bètavakken. Hoogste tijd om nieuwe doelgroepen aan te boren. Het Jan Tinbergen College in Roosendaal, ’t Rijks in Bergen op Zoom en Fontys Lerarenopleiding Tilburg slaan hiervoor de handen in elkaar.
  >> Welke activiteiten zijn er uitgevoerd? Wat is ervan geleerd? En hoe staat het nu met dit project? Lees het artikel High potentials voor de klas (september 2021)
  >> Bekijk het filmpje over dit project (juni 2019).
  >> Bekijk hieronder de factsheet over de aanpak en de lessons learned (juni 2019).

  Parel-VO Kennismakingstraject voor high potentials

Instrumenten

 • Handreiking regionale samenwerking op personeelsgebied

  Verschillende vormen van samenwerking op personeelsgebied komen aan de orde, van low profile samenwerking zoals het inrichten van een gezamenlijke vacaturebank tot en met het realiseren van een regionaal mobiliteitscentrum.

Inspiratie

 • High potentials voor de klas

  Het Jan Tinbergen College en RSG ‘t Rijks werken samen met Fontys Lerarenopleiding om nieuwe doelgroepen te interesseren voor een baan als docent in een bètavak. Dit project heeft cofinanciering ontvangen uit de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van Voion (2018/2019).

 • Terugblik online kennisevent Voldoende en goed personeel door regionale samenwerking

  Hoe draagt samenwerking bij aan de aanpak van het personeelstekort in het onderwijs? Om kennisdeling tussen RAP-regio's te bevorderen, organiseerden het Arbeidsmarktplatform PO, Voion en SOM op 9 juni het online kennisevent ‘Voldoende én goed personeel door regionale samenwerking’.

 • Duurzaam integreren zij-instroom

  Hoe gaan de RAP-regio’s om met zij-instroom en wat is nodig om de inzet van ‘docenten van buiten’ te stimuleren? De verschillende regio’s hebben elk een andere ervaring met zij-instroom, maar zijn het over één ding eens: de discussie over waaróm je als bestuur een zij-instromer aan wilt stellen, is nog niet goed gevoerd.

 • Docenten werven in het technisch domein - Rijnmond

  Hogeschool Rotterdam werkt samen met TechForce Rijnmond om met gerichte voorlichtingsacties nieuwe docenten in het technisch domein te werven. Dit project heeft cofinanciering ontvangen uit de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van Voion (2018/2019).

 • Statushouders en wereldburgers aan de slag in het onderwijs

  In dit project krijgen hoogopgeleide, geïnteresseerde en geschikte statushouders en andere wereldburgers een opleiding tot tweedegraads docent in een tekortvak.

 • Technische docenten Steenwijkerland-Weststellingwerf

  Het doel van het project 'Technische docenten Steenwijkerland-Weststellingswerf' is om werknemers in techniek en ICT de mogelijkheid te bieden om een weloverwogen keuze te maken voor een eventuele overstap naar het onderwijs. Dit project ontving cofinanciering via de Stimuleringsregeling oriëntatietrajecten zij-instomers van Voion (2018/2019).

 • Assessmentcentrum voor zij-instromers

  Hbo-lerarenopleiding zet samen met vo-scholen in Friesland en Groningen een assessmentcentrum op voor zij-instromers in het vo.

 • Regionaal mobiliteitscentrum Twente-Achterhoek

  Meta Schoenmaker, hoofd P&O van het Assink Lyceum, vertelt over het samenwerken om gezamenlijk (dreigende) lerarentekorten en -overschotten en andere arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken. Dit project heeft cofinanciering ontvangen via de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van Voion.

 • Krachtige starters

  Jan Klein, directeur-bestuurder Nuborgh College, vertelt over de ontwikkeling van een psychologische component in de doorlopende leerlijn voor starters in het onderwijs. Dit project heeft cofinanciering ontvangen via de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van Voion.

 • Opscholing en doorstroming tweedegraads leraren tekortvakken

  ICLON nam het initiatief om een intake- en assessmentprocedure te ontwikkelen voor tweedegraads docenten in tekortvakken die als eerstegraads docenten functioneren en voor deze groep opleidingstrajecten op maat te maken. Dit project heeft cofinanciering ontvangen via de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van Voion.

 • Kennismakingstraject voor high potentials

  Het Jan Tinbergen College in Roosendaal, ’t Rijks in Bergen op Zoom en Fontys Lerarenopleiding Tilburg slaan de handen ineen om nieuwe betadocenten te werven.

 • Docenten werven in het technisch domein – netwerken brengt je verder

  Het vinden van docenten in technische vakken voor het beroepsonderwijs wordt steeds lastiger in de regio Rijnmond. Dit willen de deelnemers van TechForce Rijnmond aanpakken.

 • Regionaal Mobiliteitscentrum Twente/Achterhoek: Samen staan we sterk

  Zes zelfstandige vo-scholen in Twente/Achterhoek richten een Regionaal Mobiliteitscentrum (RMC) op, met als doel de kwaliteit van het onderwijs te behouden.

 • Friesland en Overijssel organiseren bovenschoolse leerateliers

  Om kennis te delen, hebben zeven schoolbesturen een platform gecreëerd waarbij verschillende scholen en startende en zittende docenten elkaar kunnen ontmoeten.

Onderzoeken