VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs

Inleiding

Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs heeft behoefte aan oplossingen voor het lerarentekort. Door regionaal samen te werken kan er op maat gewerkt worden aan dit arbeidsmarktvraagstuk. Voion ondersteunt regionale projecten met een cofinanciering via de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs. De regeling is bedoeld voor innovatieve, regionaal georiënteerde initiatieven van samenwerkende schoolbesturen en lerarenopleidingen om arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken.   

Voor 10 regionale projecten is in 2018/2019 cofinanciering toegekend. 
Op 20 februari 2019 vond een kennisdelingsbijeenkomst voor de projectleiders plaats bij de VO-raad in Utrecht. Tijdens twee gespreksrondes spraken ze met elkaar over de totstandkoming van de projecten, de processen, leerpunten en succesfactoren. Lees er meer over in het artikel "Enthousiasme, energie en onverwachte hobbels".

De ervaringen, opgedane kennis en de eindproducten van deze projecten deelt Voion via deze pagina met de sector.

Wilt u meer weten over de opbrengsten van alle SRAL- en SROZ-projecten? Bekijk dan de publicatie Groot denken & Klein beginnen. Terugblik op projecten om het lerarentekort aan te pakken.

De projecten:

Inspiratie

Onderzoeken