VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Samen aan de slag met arbeidsmarktvraagstukken

Inleiding

Een goed werkende en toekomstbestendige arbeidsmarkt is een vanzelfsprekende voorwaarde voor het geven van goed onderwijs. Voldoende en goed gekwalificeerd personeel is hierbij essentieel. De komende jaren zal het tekort aan leraren, ondanks krimp in bepaalde regio’s, in het voortgezet onderwijs toenemen. Zeker waar het gaat over de zogenaamde tekortvakken.

De knelpunten ten aanzien van het lerarentekort zijn niet per definitie regionaal van aard, maar voor een effectieve benadering vragen de oplossingen (deels) wel om een regionale aanpak. Voion ondersteunt vanuit deze redenering de regionale samenwerking om arbeidsmarktvraagstukken op te lossen. Samen sta je sterker. 

In dit digitale kennisdossier delen we kennis, voorbeelden en ervaringen over de aanpak van het lerarentekort en andere arbeidsmarktknelpunten in de vo-sector.

Regionale samenwerking
Voion heeft eerder al om samenwerkingen te versterken een handreiking gepubliceerd. Een handreiking gericht op samenwerken waarbij verschillende vormen van samenwerking op personeelsgebied aan de orde komen, van low profile samenwerking zoals het inrichten van een gezamenlijke vacaturebank tot en met het realiseren van een regionaal mobiliteitscentrum. >> Open de Handreiking regionale samenwerking op personeelsgebied

Advies
De adviseurs van Voion ondersteunen regio's in het voortgezet onderwijs met de aanpak van het lerarentekort. Ze organiseren landelijke en regionale kennisdelingsbijeenkomsten en ondersteunen bij het uitwisselen van ervaringen in en tussen de regio’s. 

Instrumenten

Inspiratie

Onderzoeken

 • Bestuurders aan het woord

  Onderzoek naar het proces van het al dan niet komen tot samenwerking bij bestuurders in het voortgezet onderwijs. Auteur: drs. Doetina van Kelle MBA, december 2020.

 • Samen sterk voor elk kind

  Onderzoek naar de aanpak van het lerarentekort. Uitgevoerd door Merel van Vroonhoven, juli 2020.

 • Arbeidsmarkttekorten in het sociaal domein - inspiratie uit andere sectoren en landen

  Een onderzoek naar de aanpak van arbeidsmarkttekorten in andere sectoren en de organisatie van het sociaal domein in andere landen door Andersson Elffers Felix (AEF) in opdracht van het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (AZW), april 2020.

 • Uitbreiding van samen opleiden en professionaliseren

  Een onderzoek uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut in opdracht van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren naar de kennis en ervaring rondom uitbreiding van de samenwerking op het terrein van samen opleiden en professionaliseren, april 2020.

 • Bestuurlijke constructen in het funderend onderwijs

  Bestuurlijke samenwerking biedt kansen, maar er kleven ook risico’s aan. Eind 2019 is in opdracht van OCW een inventarisatie gedaan om een actueel beeld te krijgen van de aantallen, risico’s en achtergronden van de bestuurlijke constructen en is aanvullend onderzoek gedaan naar de samenwerking op vestigingsniveau.

 • Onderwijs aan het werk 2018. Publicatie over de uitdagingen op de onderwijsarbeidsmarkt

  ‘Onderwijs aan het werk 2018. Analyses, feiten en visies over werken in het onderwijs’ Zo heet de nieuwe veelomvattende publicatie die onder redactie van de bijzonder hoogleraren dr. Frank Cörvers en dr. Marc van der Meer tot stand is komen.

 • Arbeidsmarktanalyse VO

  SWOT-analyse van de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs

nieuws