VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Samen aan de slag met arbeidsmarktvraagstukken

Inleiding

Een goed werkende en toekomstbestendige arbeidsmarkt is een vanzelfsprekende voorwaarde voor het geven van goed onderwijs. Voldoende en goed gekwalificeerd personeel is hierbij essentieel. De komende jaren zal het tekort aan leraren, ondanks krimp in bepaalde regio’s, in het voortgezet onderwijs toenemen. Zeker waar het gaat over de zogenaamde tekortvakken.

De knelpunten ten aanzien van het lerarentekort zijn niet per definitie regionaal van aard, maar voor een effectieve benadering vragen de oplossingen (deels) wel om een regionale aanpak. Voion ondersteunt vanuit deze redenering de regionale samenwerking om arbeidsmarktvraagstukken op te lossen. Samen sta je sterker. 

In dit digitale kennisdossier delen we kennis, voorbeelden en ervaringen over de aanpak van het lerarentekort en andere arbeidsmarktknelpunten in de vo-sector.

Regionale samenwerking
Voion heeft eerder al om samenwerkingen te versterken een handreiking gepubliceerd. Een handreiking gericht op samenwerken waarbij verschillende vormen van samenwerking op personeelsgebied aan de orde komen, van low profile samenwerking zoals het inrichten van een gezamenlijke vacaturebank tot en met het realiseren van een regionaal mobiliteitscentrum. >> Open de Handreiking regionale samenwerking op personeelsgebied

Via de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs ondersteunt Voion 10 regionale projecten van schoolbesturen en lerarenopleidingen. Bekijk deze 10 voorbeelden ter inspiratie.

Schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen kunnen vanaf 15 januari 2019 subsidie aanvragen om gezamenlijk het lerarentekort in de regio aan te pakken. Lees meer over de subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort >>

Regioadviseurs
De regioadviseurs van Voion bieden ondersteuning bij het opbouwen van de regionale infrastructuur, het geven van inzicht in de regionale arbeidsmarktsituatie en het bewustmaken van de noodzaak om een regionaal arbeidsmarktbeleid te ontwikkelen en uit te voeren. De regioadviseurs benaderen de regio’s actief door in gesprek te gaan met betrokkenen op de regionale arbeidsmarkt zoals schoolbestuurders, rectoren, P&O-medewerkers, maar ook regionale vakbondsbestuurders en vertegenwoordigers van de lerarenopleidingen.

De regioadviseurs kunnen u ook helpen met uw subsidieaanvraag voor de Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort van het ministerie van OCW. Neem direct contact op met een van onze regioadviseurs. Zij gaan graag het gesprek met u aan.

Instrumenten

  • Handreiking regionale samenwerking op personeelsgebied

    Verschillende vormen van samenwerking op personeelsgebied komen aan de orde, van low profile samenwerking zoals het inrichten van een gezamenlijke vacaturebank tot en met het realiseren van een regionaal mobiliteitscentrum.

Inspiratie

Onderzoeken

nieuws