VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Drenthe

Drenthe

Drenthe is de dunbevolktste provincie van Nederland en bestaat voornamelijk uit veengebieden, met kanalen aangelegd voor het vervoer van de turf en zandgronden met brinkdorpen in het zogenaamd esdorpenlandschap. Plaatsen met een stedelijk karakter zijn er amper en het merendeel van de bevolking woont in dorpen op het platteland.

Arbeidsmarktcijfers

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor Drenthe/Overijssel blijkt onder andere dat het tekort aan leraren in deze regio de komende jaren zal toenemen, tot 79 fte in 2024. Drenthe/Overijssel zal, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief klein tekort hebben. De grootste tekorten in de regio worden verwacht voor de vakken wiskunde, Duits en natuurkunde.

Wilt u weten wat dit betekent voor uw organisatie? Gebruik de module voor strategische personeelsplanning (SPP-module) in het Scenariomodel-VO om inzicht te krijgen in de aanwezige en benodigde formatie per vak voor de komende jaren.

Samenwerking in de regio

In de regio Drenthe en Overijssel vindt samenwerking plaats tussen verschillende schoolbestuurders om zowel de gevolgen van de leerlingendaling aan te pakken als de tekorten aan personeel in de te tekortvakken.
Voor de uitvoering van deze gezamenlijke ambitie hebben de schoolbesturen van zowel het po, vo als mbo gezamenlijk een subsidie aangevraagd bij OCW voor de regio Drenthe. Het regionaal mobiliteitscentrum Drenthe (RMD) is een onderdeel van deze gezamenlijke aanpak.

In de Regio Drenthe+ werken veertien vo-schoolbesturen samen met één mbo-bestuur aan de aanpak van het lerarentekort. Hieronder vallen: het Drenthe College, de twee lerarenopleidingen Windesheim, NHL Stenden en de Rijksuniversiteit Groningen. Zij starten met Strategische Personeelsplanning en gaan een loopbaancentrum inrichten. Er wordt aansluiting gezocht bij Schoolplein Noord. Dit is het regionaal loket van de drie noordelijke provincies en zij creëren een platform voor uitwisseling waarbij ze Noorderlink als vacaturebank gaan gebruiken. In 2022 willen zij een opleidingsschool voor Drenthe realiseren. Zij richten zich daarbij op het ontwikkelen van begeleidingsprogramma’s voor startende leerkrachten en instroom van nieuwe doelgroepen zoals herintreders, zij-instromers en hybride docenten.

Opleidingsschool
De opleidingsschool Noordermarke is een samenwerkingsverband van het Linde College in Wolvega, Eekeringe en RSG Tromp Meesters in Steenwijk, het Roelof van Echten in Hoogeveen en Hogeschool Windesheim in Zwolle.

Activiteiten in de regio

Goed werknemerschap
Stichting Carmelcollege richt zich met het Carmelproject 'Goed Werknemerschap verdient Goed Werkgeverschap' op de ruilrelatie tussen werkgever en medewerker voor zover die uitstijgt boven de formele rechtspositionele zaken. Lees het praktijkverhaal
Zin in lesgeven is een drie- of vierdaagse cursus voor zij-instromers die vanuit een andere baan willen lesgeven in het voortgezet onderwijs. Windesheim Zwolle heeft een introductieprogramma ontwikkeld voor zij-instromers opdat zij een bewustere keuze kunnen maken. Lees het praktijkverhaal

 

 

 

nieuws