VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Rotterdam (stad)

Rotterdam (stad)

Rotterdam is met 581.750 inwoners de op één na grootste stad van Nederland. Rotterdam heeft 14 wijken en kent een grootstedelijke problematiek. De gemeente Rotterdam vindt werken en leren belangrijk en investeert daarom extra in onderwijs. In het Rotterdamse onderwijsbeleid voor de komende jaren is het uitgangspunt ‘Gelijke kansen voor elk talent’. Met als doel dat meer kinderen een hoger en passend onderwijsniveau halen.

Arbeidsmarktcijfers

In tegenstelling tot het landelijk beeld zal de werkgelegenheid van onderwijspersoneel in Rotterdam, als gevolg van een groeiend aantal leerlingen, juist toenemen. Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor Rotterdam blijkt dat het lerarentekort in het vo in Rotterdam de komende jaren zal stijgen, tot 55 fte in 2024

» Wilt u weten wat dit betekent voor uw organisatie? Gebruik de module voor strategische personeelsplanning (SPP-module) in het Scenariomodel-VO om inzicht te krijgen in de aanwezige en benodigde formatie per vak voor de komende jaren.

Samenwerking in de regio

De Rotterdamse aanpak 'Het Rotterdamse actieplan leraren' is een gezamenlijke aanpak van onderwijssectoren, opleidingen, kennisinstituten en de gemeente. Deze aanpak is zowel gericht op de kwantiteit (het vergroten van de instroom en het beperken van de uitstroom) als op de kwaliteit (professionele ontwikkeling) van leraren. Vanuit de gemeente, het Ministerie van OCW en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid zijn middelen beschikbaar gesteld om te komen tot een integrale aanpak. In totaal bedraagt dit 7,4 miljoen euro voor kinderopvang, po, vo, mbo en speciaal onderwijs.

Onderwijs010 biedt informatie voor alle onderwijsprofessionals in Rotterdam en de campagne Rotterdam+R biedt informatie en inspiratie voor iedereen die leraar wil worden in Rotterdam. Sinds 2019 loopt de campagne 'Leraar van buiten' in samenwerking met de Rode Loper en RPO Rijnmond.

De Rotterdamse aanpak bestaat uit de volgende vier actielijnen:

 1. Vergroten van de instroom van onderwijzend personeel en studenten
 2. Beperken van de uitstroom van onderwijzend personeel
 3. Professionaliseren en binden van onderwijzend personeel aan de stad
 4. Beter organiseren van het onderwijs

Lees de samenvatting van het actieplan leraren >>

Opleidingsschool
(Academische) Opleidingsschool Rotterdam (OSR) is een samenwerkingsverband van negen vo-scholen van drie vo-schoolbesturen met de lerarenopleiding van de TU Delft/Msc SEC, Hogeschool Rotterdam/IvL en ICLON/Universiteit Leiden.

Activiteiten in de regio

 • Banenmarkt
  Het Comenius College organiseerde een banenmarkt, omdat reguliere werving onvoldoende opleverde. De banenmarkt was voornamelijk gericht op de tekortvakken.
  Lees het praktijkverhaal >>
 • Het beste onderwijs
  Tijdens de eerste EduHackathon010 op 23 maart 2019 in Rotterdam gingen bijna honderd deelnemers met verschillende achtergronden aan de slag met de vraag: ‘Hoe organiseren we het beste onderwijs voor Rotterdam?’
  Lees het verslag EduHackathon.
 • TEACH|nasium als springplak voor het vak leraar
  Bij de Passie in Rotterdam ervaren de leerlingen van havo-4 en vwo-4 hoe het is om leraar in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs te zijn. Het TEACH|nasium is ontwikkeld door de Christelijke Hogeschool Ede.
  Lees meer op de website van de Christelijke Hogeschool Ede.
 • Veiligheid
  Een school die veilig is voor leerlingen is ook veilig voor personeel. Een van de ankers voor veiligheid binnen CSG Calvijn in Rotterdam is duidelijk zijn over de gedragsregels en elkaar daar consequent op aanspreken.
  Lees het praktijkverhaal>>
 • Inclusief werkgeverschap
  Bij het Pentacollege werken al ruim drie jaar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het geeft de school een brede blik op de samenleving en de medewerkers groeien enorm in hun werk en zelfvertrouwen.
  Lees het praktijkverhaal>>
 • Competentieprofiel voor opleidingsdocent
  Het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) heeft een competentieprofiel ontwikkeld om toekomstige opleidingsdocenten te screenen. Het profiel laat niet alleen zien wie geschikt is, maar ook welk opleidingstraject passend is.
  Lees het praktijkverhaal>>

 

 

nieuws