Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Overijssel

Overijssel

In de regio Overijssel wordt samengewerkt in diverse projecten, zoals:
  • Bovenbestuurlijke samenwerking werkt bij PLANA
    PLANA, een samenwerkingsverband van vier schoolbesturen, werd ooit opgezet om het lerarentekort op de arbeidsmarkt aan te pakken. Inmiddels werken de schoolbesturen succesvol samen op het gebied van instroom, strategische personeelsplanning, mobiliteit, professionalisering en opleiding. Meer weten over deze bovenbestuurlijke samenwerking? Bekijk de animatie of een van de andere documenten van deze parel>>.
  • Mobiliteitscentrum Twente/Achterhoek
    De regio Twente/Achterhoek heeft in het voortgezet onderwijs niet alleen te maken met een dreigend lerarentekort, maar ook met een krimp van het aantal leerlingen. Zeven zelfstandige VO-scholen werken samen aan de oprichting van een regionaal mobiliteitscentrum om deze problemen op een adequate manier aan te pakken. Lees meer over dit project>>
  • Bovenschoolse leerateliers in Friesland en Noord-Overijssel
    De kwaliteit van het onderwijs verbeteren, de mobiliteit van docenten bevorderen en startende leraren binden aan de regio. Dat is de insteek van het project ‘Bovenschoolse leerateliers’, waar acht schoolbesturen in Friesland en Overijssel en de lerarenopleidingen van Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden mee aan de slag gaan. Lees meer over dit project >>

Meer informatie en inspiratie:

  • Vooral in de tekortvakken op het VMBO blijkt dat geregeld leraren met een afgeronde Pabo-opleiding worden aangesteld. Deze leraren zijn weliswaar zeer bekwaam, maar nog niet officieel bevoegd. Verschillende hogescholen bieden een verkorte leerweg waarmee deze docenten een beperkte bevoegdheid kunnen halen. Benieuwd naar de ervaringen van deelnemers en de mogelijkheden om een verkort leertraject te volgen? Een verhaal over een verkort opscholingstraject voor VMBO docenten >>

nieuws