Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Rotterdam

Rotterdam

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor Rotterdam blijkt dat het tekort aan leraren in Rotterdam de komende jaren zal toenemen, van 16 in 2019 tot mogelijk 48 in 2024.
 » Wilt u weten wat dit betekent voor uw organisatie? Gebruik de module voor strategische personeelsplanning (SPP-module) in het Scenariomodel-VO om inzicht te krijgen in de aanwezige en benodigde formatie per vak voor de komende jaren.

Omdat de leraar in de klas één van de cruciale factoren is voor de onderwijsresultaten is er door de gemeente en het onderwijsveld de afgelopen jaren al veel geïnvesteerd in leraren. Zo is met de Rotterdamse leraren C.A.O. de Rotterdamse Lerarenbrigade en het Rotterdams lerarenprofiel ingezet op het werven, binden en professionaliseren van leerkrachten.

Maar er is meer nodig voor voldoende en voldoende goede leraren. Met de Rotterdamse aanpak lerarentekort worden bestaande succesvolle maatregelen gecontinueerd, maar is er ook ruimte voor nieuwe initiatieven. Het betreft een gezamenlijke aanpak van schoolbesturen, opleidingscentra, leraren en gemeente. Deze aanpak is zowel gericht op de kwantiteit (het vergroten van de instroom en het beperken van de uitstroom) als op de kwaliteit (professionele ontwikkeling) van leraren.

Meer inspiratie:

nieuws