Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Rotterdam

Rotterdam

In Platform Onderwijsarbeidsmarkt Rotterdam werken verschillende schoolbesturen, opleidingen en de gemeente Rotterdam samen om de kwantitatieve en kwalitatieve knelpunten in de onderwijsarbeidsmarkt in de regio Rotterdam aan te pakken. Het platform beschrijft in het programma “Knelpuntenaanpak 2013-2016” hun gezamenlijke aanpak van een aantal van deze knelpunten.  

In september 2017 presenteren schoolbesturen, opleidingscentra, leraren en de gemeente Rotterdam gezamenlijk de Rotterdamse aanpak lerarentekort. Daarmee continueren ze bestaande succesvolle maatregelen, maar werken ook nieuwe initiatieven uit.

De Rotterdamse Leraren C.A.O. De Rotterdamse Leraren C.A.O ,onderdeel van de Rotterdamse aanpak lerarentekort, is een set Rotterdam-eigen complementaire arbeidsafspraken onderwijs (C.A.O.). De C.A.O. is onderdeel van het Rotterdams onderwijsbeleid Leren Loont! en uitgewerkt door het Rotterdamse scholenveld en de gemeente. In de factsheet Rotterdamse Leraren C.A.O. leest u meer over deze cao.

Meer informatie en inspiratie:

nieuws